Správní řád - aktuality a praxe DVOUDENNÍ KURZ 24.9. a 15.10.2024

Správní řád – podpora k ZOZ (obecná část) vč. procvičování otázek

4 180 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 224179
24.9. - 15.10.2024
od 9:00 do 14:00
úterý - úterý

Přednáší: JUDr. Eva Zlámalová,
Akreditace: MV ČR: AK/PV-286/2009,

Brno, Palác Morava, Malinovského náměstí 4

Pořadatel: BRNO - tel.: +420 543 216 247, +420 773 309 909, +420 773 309 908; e-mail: brno@vcmorava.cz

Informace o semináři

Na doporučení přednášející není možné 2. den kurzu , který je pouze procvičovacího charakteru, absolvovat samostatně.

Je třeba si ověřit svoje znalosti v problematice správního řádu 1. den tohoto dvoudenního školení.

Kurz nabízíme za zvýhodněné vložné 2090 Kč za 1 školící den.


 

Cílem tohoto velice praktického dvoudenního školení je prohloubit Vaše znalosti o správním řízení s důrazem na praktické procvičení důležitých ustanovení správního řádu. Výklad je strukturován a ohledem na otázky u obecné části ZOZ a rozdělen do dvou školících dnů. Snahou lektorky, která působí jako zkušební komisařka ZOZ, je naučit Vás testovým otázkám správně "porozumět". Seminář je veden velice prakticky a nelze jej plnohodnotně převést do online prostředí.  

 1. den se budete věnovat prohloubení Vašich  vědomostí o správním řízení s důrazem na praktické procvičení důležitých ustanovení správního řádu- např. zahájení řízení na žádost a z moci úřední, příslušnost, počítání lhůt, rozhodnutí a jeho náležitosti, opatření obecné povahy a další.

2. den již půjde o praktické procvičování písemných otázek k písemnému testu. Dále pak o přípravu na jednotlivé ústní otázky pro ústní zkoušku s vytvořením osnovy.  

Školení je určeno úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC zvláště těm, kteří se připravují k obecné části ZOZ a problematiku správního řádu si potřebují procvičit.


OBSAH:
 1. den /  v Brně 24.9. 2024 od 9 do 14 hod.

Možno absolvovat i samostatně bez druhého procvičovacího dne. Informace  ZDE

 1. Správní řád - předmět úpravy, postavení a užití SŘ, vztah ke zvláštním předpisům, důležité pojmy.
 2. Správní řízení - základní zásady a jejich uplatnění v praxi.
 3. Správní orgány a jejich příslušnost. Úřední osoba, oprávněná úřední osoba. Podjatost.
 4. Doručování ve správním řízení.
 5. Účastníci řízení. Zastupování.
 6. Lhůty a počítání času.
 7. Správní spis -založení a vedení, protokoly, nahlížení do spisu.
 8. Postupy před zahájením řízení.
 9. Průběh řízení v prvním stupni (zahájení, ústní jednání, zajišťování podkladů, šetření, protokoly, …) Zastavení řízení.
 10. Podklady pro vydání rozhodnutí.
 11. Rozhodnutí – druhy rozhodnutí a jejich náležitosti, právní moc a vykonatelnost, oprava rozhodnutí.
 12. Ochrana před nečinností.
 13. Odvolací řízení. Mimořádné opravné prostředky.
 14. Exekuce – výkon rozhodnutí.
 15. Opatření obecné povahy.
 16. Stížnost.
 17. Shrnutí, odpovědi na dotazy
2. den / v Brně 15.10. 2024 od 9 do 14 hod.

Nelze absolvovat samostatně. Pouze jako součást dvoudenního školení

1. Shrnutí učiva z prvního dne, kdy jste se důkladně věnovali správnímu řádu. Možnost zopakování těch ustanovení, která Vám stále nejsou jasná či činí problémy.

2. Praktické procvičení písemných otázek k písemnému testu.

3. Příprava na jednotlivé ústní otázky pro ústní zkoušku s vytvořením osnovy.  

4. Odpovědi na dotazy, doporučení k domácí přípravě či samostudiu.

 

!Doporučujeme vzít si na seminář platné znění správního řádu!

 


Účastníci obdrží osvědčení. Úředníci ÚSC s akreditací MV ČR.

V  ceně semináře zahrnuto  občerstvení , písemný materiál poskytnutý lektorem.

 

Lektor semináře

JUDr. Eva Zlámalová

Akreditovaná lektorka a zkušební komisařka ZOZ, právník s mnohaletou zkušeností ve veřejné správě. Zkušená přednášející oblíbená pro svůj velice srozumitelný výklad.

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.

 

Dále pro Vás chystáme

Správní řád - aktuality a praxe

Správní řád – podpora k ZOZ (obecná část)

17.9.2024 Úterý
JUDr. Eva Zlámalová
Praha
Více informací

Správní řád - aktuality a praxe DVOUDENNÍ KURZ 17.9. a 10.10.2024

Podpora k ZOZ (obecná část) vč. procvičování otázek

17.9. - 10.10.2024
JUDr. Eva Zlámalová
Praha
Více informací
Doporučujeme

Správní řád - aktuality a praxe

Správní řád – podpora k ZOZ (obecná část)

24.9.2024 Úterý
JUDr. Eva Zlámalová
Brno
Více informací

Správní řád - aktuality a praxe

Správní řád – podpora k ZOZ (obecná část) vč. procvičování otázek

10.10.2024 Čtvrtek
JUDr. Eva Zlámalová
Praha
Více informací