Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

 

Vážení zákazníci, po odeslání přihlášky si prosím pečlivě zkontrolujte,zda jste se přihlásili na prezenční nebo online seminář. 

Podpora přípravy k ZOZ - Správní řád

Správní řád - aktuality a praxe


Variabilní symbol: 123058
Datum konání: úterý 06.06.2023
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc, Více info
Lektoři: JUDr. Eva Zlámalová
Cena: 2 190,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR: AK/PV-286/2009
Akci zajišťuje: středisko Ostrava - tel.: 599 526 472, 734 746 068; email: ostrava@vcmorava.cz


 

Správní řád - aktuality a praxe

se zaměřením na

Podpora přípravy k ZOZ (obecná část) - Správní řád

 

 

Cílem semináře je prohloubit Vaše znalosti o správním řízení s důrazem na důležitá ustanovení správního řádu - např. zahájení řízení na žádost a z moci úřední, příslušnost, počítání lhůt, rozhodnutí a jeho náležitosti, opatření obecné povahy a další.
Výklad je strukturován a ohledem na otázky u obecné části ZOZ. Snahou lektorky, která působí jako zkušební komisařka ZOZ, je naučit Vás testovým otázkám správně "porozumět".  

 

Stejný seminář můžete navštívit také 8.6.2023 v Ostravě-  více info zde.     

 

Školení je určeno úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC zvláště těm, kteří se připravují k obecné části ZOZ a problematiku správního řádu si potřebují procvičit. Seminář bude přínosný i pro další zájemce, kteří ve své praxi se správním řádem pracují (jiné správní orgány).

 

OBSAH:

 1. Správní řád - předmět úpravy, postavení a užití SŘ, vztah ke zvláštním předpisům, důležité pojmy.
 2. Správní řízení - základní zásady a jejich uplatnění v praxi.
 3. Správní orgány a jejich příslušnost. Úřední osoba, oprávněná úřední osoba. Podjatost.
 4. Doručování ve správním řízení.
 5. Účastníci řízení. Zastupování.
 6. Lhůty a počítání času.
 7. Správní spis -založení a vedení, protokoly, nahlížení do spisu.
 8. Postupy před zahájením řízení.
 9. Průběh řízení v prvním stupni (zahájení, ústní jednání, zajišťování podkladů, šetření, protokoly, …). Zastavení řízení.
 10. Podklady pro vydání rozhodnutí.
 11. Rozhodnutí – druhy rozhodnutí a jejich náležitosti, právní moc a vykonatelnost, oprava rozhodnutí.
 12. Ochrana před nečinností.
 13. Odvolací řízení. Mimořádné opravné prostředky.
 14. Exekuce – výkon rozhodnutí.
 15. Opatření obecné povahy.
 16. Stížnost.
 17. Shrnutí, odpovědi na dotazy a společná diskuze.

 

                        Doporučujeme vzít si na seminář platné znění správního řádu.

 

 

Účastníci obdrží po semináři semináři elektronický dokument  OSVĚDČENÍ  s akreditací MV ČR.

 

 

Lektorka semináře:

 

JUDr. Eva ZLÁMALOVÁ- akreditovaná lektorka a zkušební komisařka ZOZ, právník s mnohaletou zkušeností ve veřejné správě. Jako lektorka je účastníky výborně hodnocena pro svůj srozumitelný výklad.

 

 

V ceně je občerstvení a textový materiál pro každého účastníka. Místo konání je velmi dobře dostupné MHD a vlakovou dopravou (Olomouc hl.n. je 3 minuty chůze).

 


 

 

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektorka si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz ---> „Dotaz k semináři 123058"
a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

Časový program semináře:

  8:30 -   9:00          Prezence a ranní občerstvení

  9:00 - 10:30          Zahájení a 1. blok výkladu

10:30 - 10:50          Přestávka

10:50 - 12:20          2. blok výkladu

12:20 - 12:30          Přestávka obědová

12:30 - 14:00          3. blok výkladu

14:00                       Ukončení, zpětná vazba, osvědčeníVzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies