Správní řád (online)

Rozhodnutí po nabytí právní moci

2 090 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 123083
10.10.2023
od 9:00 do 14:10
úterý

Přednáší: Mgr. Dominika Lasáková,
Akreditace: MVČR_____AK/PV-862/2021,

ONLINE, WEBINÁŘ,

Pořadatel: OSTRAVA - tel.: +420 599 526 472, +420 734 746 068; e-mail: ostrava@vcmorava.cz

Informace o semináři

Správní řád (online) 

se zaměřením na

Rozhodnutí po nabytí právní moci

 

 

Školení je určeno:

 

Úředníkům (vč. vedoucích) ÚSC kteří vedou správní řízení na různých úsecích - např. na úseku práva stavebního, dopravního, matričního, sociálního, životního prostředí, živnostenského, zdravotnického a dalších. Vhodné též pro předsedy přestupkových komisí.

 

Dále je určeno pracovníkům jiných správních orgánů, ředitelům škol, příslušníkům bezpečnostních sborů a dalším, kdo rozhodují ve správním řízení a jsou zodpovědní za správně provedený proces.

 

Cíle semináře:

 

Vydáním rozhodnutí správní řízení pro správní orgán nemusí skončit. Vysvětlíme situace, které mohou po vydání rozhodnutí nastat. Upozorníme na možné chyby a poradíme, co činit, pokud nastanou. Představíme právní rámec a postupy v případech, kdy je věc vrácena správnímu orgánu, který dané rozhodnutí vydal.

 

Prostor dostanou také Vaše dotazy.

 

Stejný seminář můžete navštívit také jako prezenční seminář v Ostravě 10.10.2023 - více info zde

 

Tomuto semináři přímo předchází seminář „Správní řád – Procesy správního řízení“ - více info zde. Při objednání obou seminářů sleva na vložné 10%

 

Obsah semináře: 

 

·       Rozhodnutí

o   Náležitosti

o   Obsah a forma

o   Vydání

o   Právní účinky

·       Odvolací řízení

o   Legitimace k podání odvolání

o   Náležitosti odvolání

o   Zásady

o   Povinnosti správního orgánu, který rozhodnutí vydal

o   Autoremedura

o   Postup odvolacího správního orgánu

o   Rozhodnutí o odvolání

·       Přezkumné řízení

o   Důvody

o   Zahájení řízení

o   Rozhodnutí vydané v přezkumném řízení a jeho účinky

·       Obnova řízení

o   Iniciace řízení

o   Povolení obnovy/nařízení obnovy

o   Obnovené řízení

·       Nové rozhodnutí

·       Soudní řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

·       Stížnost jako obrana proti rozhodnutí

 

Lektorka semináře: 

 

Mgr. Dominika LASÁKOVÁ - právník a vedoucí oddělení spisové služby Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, zkušební komisařka u zkoušky dle zákona č. 250/2016 Sb., …

 

 

Organizační informace k semináři:

 

Účastníci obdrží po semináři elektronický dokument OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MV ČR.

 

V ceně je textový materiál pro každého účastníka. 

 

Přihlášení do on-line učebny je velmi jednoduché a není potřeba nic instalovat. Stačí aktuální internetový prohlížeč ve Vašem počítači nebo chytrý telefon s připojením na internet. 

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektorka si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz ---> „Dotaz k semináři 123083"
a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

Časový program semináře:

 

  8:30 -   9:00          Otevření on-line učebny a přihlašování účastníků

  9:00 - 10:30          Zahájení a 1. blok výkladu

10:30 - 10:40          Přestávka krátká

10:40 - 12:10          2. blok výkladu

12:10 - 12:40          Přestávka na oběd

12:40 - 14:10          3. blok výkladu

14:10                       Ukončení, zpětná vazba

 

 

Lektor semináře

Mgr. Dominika Lasáková

Právnička zařazená do KÚ MSK. Vedoucí spisové služby. Zkušební komisařka při zkoušce dle přestupkového zákona. Specialistka na správní řád a přestupkové právo. Oblíbená lektorka s velmi srozumitelným výkladem. 

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.