Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

 

Vážení zákazníci, po odeslání přihlášky si prosím pečlivě zkontrolujte,zda jste se přihlásili na prezenční nebo online seminář. 

Rozhodnutí po nabytí právní moci

Správní řád (online)


Variabilní symbol: 123083
Datum konání: úterý 10.10.2023
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:10
Místo konání: WEBINÁŘ, , ONLINE, Více info
Lektoři: Mgr. Dominika Lasáková (Storzerová)
Cena: 2 090,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MVČR_____AK/PV-862/2021
Akci zajišťuje: středisko Ostrava - tel.: 599 526 472, 734 746 068; email: ostrava@vcmorava.cz


Správní řád (online) 

se zaměřením na

Rozhodnutí po nabytí právní moci

 

 

Školení je určeno:

 

Úředníkům (vč. vedoucích) ÚSC kteří vedou správní řízení na různých úsecích - např. na úseku práva stavebního, dopravního, matričního, sociálního, životního prostředí, živnostenského, zdravotnického a dalších. Vhodné též pro předsedy přestupkových komisí.

 

Dále je určeno pracovníkům jiných správních orgánů, ředitelům škol, příslušníkům bezpečnostních sborů a dalším, kdo rozhodují ve správním řízení a jsou zodpovědní za správně provedený proces.

 

Cíle semináře:

 

Vydáním rozhodnutí správní řízení pro správní orgán nemusí skončit. Vysvětlíme situace, které mohou po vydání rozhodnutí nastat. Upozorníme na možné chyby a poradíme, co činit, pokud nastanou. Představíme právní rámec a postupy v případech, kdy je věc vrácena správnímu orgánu, který dané rozhodnutí vydal.

 

Prostor dostanou také Vaše dotazy.

 

Stejný seminář můžete navštívit také jako prezenční seminář v Ostravě 10.10.2023 - více info zde

 

Tomuto semináři přímo předchází seminář „Správní řád – Procesy správního řízení“ - více info zde. Při objednání obou seminářů sleva na vložné 10%

 

Obsah semináře: 

 

·       Rozhodnutí

o   Náležitosti

o   Obsah a forma

o   Vydání

o   Právní účinky

·       Odvolací řízení

o   Legitimace k podání odvolání

o   Náležitosti odvolání

o   Zásady

o   Povinnosti správního orgánu, který rozhodnutí vydal

o   Autoremedura

o   Postup odvolacího správního orgánu

o   Rozhodnutí o odvolání

·       Přezkumné řízení

o   Důvody

o   Zahájení řízení

o   Rozhodnutí vydané v přezkumném řízení a jeho účinky

·       Obnova řízení

o   Iniciace řízení

o   Povolení obnovy/nařízení obnovy

o   Obnovené řízení

·       Nové rozhodnutí

·       Soudní řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

·       Stížnost jako obrana proti rozhodnutí

 

Lektorka semináře: 

 

Mgr. Dominika LASÁKOVÁ - právník a vedoucí oddělení spisové služby Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, zkušební komisařka u zkoušky dle zákona č. 250/2016 Sb., …

 

 

Organizační informace k semináři:

 

Účastníci obdrží po semináři elektronický dokument OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MV ČR.

 

V ceně je textový materiál pro každého účastníka. 

 

Přihlášení do on-line učebny je velmi jednoduché a není potřeba nic instalovat. Stačí aktuální internetový prohlížeč ve Vašem počítači nebo chytrý telefon s připojením na internet. 

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektorka si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz ---> „Dotaz k semináři 123083"
a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

Časový program semináře:

 

  8:30 -   9:00          Otevření on-line učebny a přihlašování účastníků

  9:00 - 10:30          Zahájení a 1. blok výkladu

10:30 - 10:40          Přestávka krátká

10:40 - 12:10          2. blok výkladu

12:10 - 12:40          Přestávka na oběd

12:40 - 14:10          3. blok výkladu

14:10                       Ukončení, zpětná vazba

 

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies