Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

K aktuální situaci - čtěte - Důležitou informaci


Správní řád - aktuality a praxe

Správní řád – procvičování k ZOZ


Variabilní symbol: 120070
Datum konání: úterý 01.09.2020
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: klub ALFA, Veleslavínova 3183/2, Ostrava, Více info
Lektoři: JUDr. Eva Zlámalová
Cena: 1 650,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR _____ č. AK/PV-286/2009
Akci zajišťuje: středisko Ostrava - tel.: 599 526 472, 773 309 906, 773 309 907; email: ostrava@vcmorava.cz


 

Cílem semináře je prohloubit Vaše znalosti o správním řízení s důrazem na praktické procvičení důležitých ustanovení správního řádu - např. zahájení řízení na žádost a z moci úřední, příslušnost, počítání lhůt, rozhodnutí a jeho náležitosti, opatření obecné povahy a další.
Výklad je strukturován a ohledem na otázky u obecné části ZOZ. Snahou lektorky, která působí jako zkušební komisařka ZOZ, je naučit Vás testovým otázkám správně "porozumět".  

 

Školení je určeno úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC zvláště těm, kteří se připravují k obecné části ZOZ a problematiku správního řádu si potřebují procvičit. Seminář bude přínosný i pro další zájemce, kteří ve své praxi se správním řádem pracují (jiné správní orgány).

Vzhledem k zaměření semináře na procvičování se u účastníků předpokládá alespoň základní znalost správního řádu.

 

OBSAH:

 1. Správní řád - předmět úpravy, postavení a užití SŘ, vztah ke zvláštním předpisům, důležité pojmy.
 2. Správní řízení - základní zásady a jejich uplatnění v praxi.
 3. Správní orgány a jejich příslušnost. Úřední osoba, oprávněná úřední osoba. Podjatost.
 4. Doručování ve správním řízení.
 5. Účastníci řízení. Zastupování.
 6. Lhůty a počítání času.
 7. Správní spis -založení a vedení, protokoly, nahlížení do spisu.
 8. Postupy před zahájením řízení.
 9. Průběh řízení v prvním stupni (zahájení, ústní jednání, zajišťování podkladů, šetření, protokoly, …). Zastavení řízení.
 10. Podklady pro vydání rozhodnutí.
 11. Rozhodnutí – druhy rozhodnutí a jejich náležitosti, právní moc a vykonatelnost, oprava rozhodnutí.
 12. Ochrana před nečinností.
 13. Odvolací řízení. Mimořádné opravné prostředky.
 14. Exekuce – výkon rozhodnutí.
 15. Opatření obecné povahy.
 16. Stížnost.
 17. Shrnutí, odpovědi na dotazy z praxe a společná diskuze.

 

                        Doporučujeme vzít si na seminář platné znění správního řádu.

 

 

Účastníci obdrží v závěru semináře  OSVĚDČENÍ  s akreditací MV ČR.

 

V ceně je občerstvení a textový materiál pro každého účastníka.

 

 

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektorka si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz ->Dotaz k semináři 120070"
a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

-------------------------------------------------------------

Seminář vede -  JUDr. Eva Zlámalová, akreditovaná lektorka a zkušební komisařka ZOZ s dlouholetými zkušenostmi z praxe.

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies