Správní řízení v oblasti SPOD (online)

včetně vzorů správních řízení na úseku SPOD

2 090 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 223052
13.10.2023
od 8:00 do 13:00
pátek

Přednáší: JUDr. Hynek Pečinka LL.M.,
Akreditace: MV ČR:AK/PV-74/2022 a MPSV ČR: A2018/0504-SP/VP,

ONLINE, WEBINÁŘ,

Pořadatel: BRNO - tel.: +420 543 216 247, +420 773 309 909, +420 773 309 908; e-mail: brno@vcmorava.cz

Informace o semináři

Cílem semináře je osvojit si základy vedení správního řízení a rozhodování na úseku sociálně-právní ochrany dětí (zejména rozhodování o povinnostech rodičů a osob odpovědných za výchovu, ukládání výchovných opatření a sankcí). Přednášející zohledňuje zkušenosti  se změnami provedenými novelou zákona o SPOD č. 363/2021 Sb a upozorní   na připravované legislativní změny. Součástí výkladu budou ilustrativní příklady  včetně prezentace vzorů správných procesních postupů.

 Seminář je určen vedoucím odborů a úředníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí na obcích 3. typu a krajských úřadech, poskytovatelům sociálních služeb, zařízením pro děti poskytující okamžitou pomoc a dalším zájemcům působícím na úseku sociálně-právní ochrany dětí.

 


OBSAH:

 1.   Právní předpisy na úseku SPOD. Upozornění na připravované legislativní změny související s tématem.

2. Postupy podle správního řádu aplikovatelné na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Instituty části II. a III. správního řádu (správní řízení) použitelné na úseku sociálně-právní ochrany dětí a jejich správná aplikace včetně prezentace vzorů.

3. Jednotlivé druhy správních řízení na úseku sociálně-právní ochrany dětí.

- Rozhodování o povinnostech rodičů a pečujících osob podle § 12 ZSPOD

- Rozhodování o výchovných opatřeních ukládaných dětem, rodičům a pečujícím osobám podle § 13 ZSPOD

- Rozhodování o souhlasu s poskytováním ochrany a pomoci dítěti ve ZDVOP, s poskytováním sociální služby v DZP a služeb v DD3

- Rozhodování OÚ ORP na úseku náhradní rodinné péče

- Ukládání pořádkových pokut pro nespolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany

- Vydávání souhlasu s uzavřením dohody o výkonu pěstounské péče a vyjádření o důvodnosti péče jiné osoby o dítě

- Rozhodování o právech a povinnostech osob pečujících.

4.     Ilustrativní příklady - průběžně v jednotlivých částech semináře.

 Odpovědi na dotazy z praxe účastníků.Možno zaslat předem nebo přímo na webináři psát do chatu


Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MPSV .Úředníci ÚSC i druhé osvědčení s akreditací MV .
V ceně zahrnut materiál zaslaný elektronicky.

 Přednáší:  JUDr. Hynek Pečinka,LL.M. zkušený přednášející z praxe sociálního odboru statutárního města, vynikající hodnocení od účastníků .

 


Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem na  brno@vcmorava.cz  a lektor si připraví na seminář odpověď. Do předmětu prosím uveďte:  DOTAZ K SEMINÁŘI 222052


 

Pro připojení k webináři není třeba nic instalovat, kliknete na link a jste v učebně.

Mail s přihlašovacím linkem a odkazem na materiál ke stažení obdržíte v průběhu dopoledne 1 den před kurzem. 

Stačí Vám standardní webový prohlížeč v počítači nebo mobilním telefonu (ideálně Chrome, Firefox, Edge v aktualizované verzi), NE internet explorer, seznam. cz nepodporují video/audio, sluchátka nebo reproduktory.

Kameru ani mikrofon účastníci nevyužijí, dotazy pro přehlednost kladou formou chatu.

ONLINE, Více info  

Lektor semináře

JUDr. Hynek Pečinka LL.M.

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.