Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

 

Vážení zákazníci, po odeslání přihlášky si prosím pečlivě zkontrolujte,zda jste se přihlásili na prezenční nebo online seminář. 

vč.vzorů správné aplikace SŘ na úseku SPOD

Správní řízení v oblasti SPOD (online)


Variabilní symbol: 223052
Datum konání: pátek 13.10.2023
Čas zahájení: 08:00      Čas ukončení: 13:00
Místo konání: WEBINÁŘ, , ONLINE, Více info
Lektoři: JUDr. Hynek Pečinka LL.M.
Cena: 2 090,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR:AK/PV-74/2022 a MPSV ČR: A2018/0504-SP/VP
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


Cílem semináře je osvojit si základy vedení správního řízení a rozhodování na úseku sociálně-právní ochrany dětí (zejména rozhodování o povinnostech rodičů a osob odpovědných za výchovu, ukládání výchovných opatření a sankcí). Přednášející zohledňuje zkušenosti  se změnami provedenými novelou zákona o SPOD č. 363/2021 Sb a upozorní   na připravované legislativní změny. Součástí výkladu budou ilustrativní příklady  včetně prezentace vzorů správných procesních postupů.

 Seminář je určen vedoucím odborů a úředníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí na obcích 3. typu a krajských úřadech, poskytovatelům sociálních služeb, zařízením pro děti poskytující okamžitou pomoc a dalším zájemcům působícím na úseku sociálně-právní ochrany dětí.

 


OBSAH:

 1.   Právní předpisy na úseku SPOD. Upozornění na připravované legislativní změny související s tématem.

2. Postupy podle správního řádu aplikovatelné na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Instituty části II. a III. správního řádu (správní řízení) použitelné na úseku sociálně-právní ochrany dětí a jejich správná aplikace včetně prezentace vzorů.

3. Jednotlivé druhy správních řízení na úseku sociálně-právní ochrany dětí.

- Rozhodování o povinnostech rodičů a pečujících osob podle § 12 ZSPOD

- Rozhodování o výchovných opatřeních ukládaných dětem, rodičům a pečujícím osobám podle § 13 ZSPOD

- Rozhodování o souhlasu s poskytováním ochrany a pomoci dítěti ve ZDVOP, s poskytováním sociální služby v DZP a služeb v DD3

- Rozhodování OÚ ORP na úseku náhradní rodinné péče

- Ukládání pořádkových pokut pro nespolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany

- Vydávání souhlasu s uzavřením dohody o výkonu pěstounské péče a vyjádření o důvodnosti péče jiné osoby o dítě

- Rozhodování o právech a povinnostech osob pečujících.

4.     Ilustrativní příklady - průběžně v jednotlivých částech semináře.

 Odpovědi na dotazy z praxe účastníků.Možno zaslat předem nebo přímo na webináři psát do chatu


Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MPSV .Úředníci ÚSC i druhé osvědčení s akreditací MV .
V ceně zahrnut materiál zaslaný elektronicky.

 Přednáší:  JUDr. Hynek Pečinka,LL.M. zkušený přednášející z praxe sociálního odboru statutárního města, vynikající hodnocení od účastníků .

 


Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem na  brno@vcmorava.cz  a lektor si připraví na seminář odpověď. Do předmětu prosím uveďte:  DOTAZ K SEMINÁŘI 222052


 

Pro připojení k webináři není třeba nic instalovat, kliknete na link a jste v učebně.

Stačí Vám standardní webový prohlížeč v počítači nebo mobilním telefonu (ideálně Chrome, Firefox, Edge v aktualizované verzi), sluchátka nebo reproduktory.

Kameru ani mikrofon účastníci nevyužijí, dotazy pro přehlednost kladou formou chatu.

ONLINE, Více info  Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies