Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

Správní poplatky na úseku stavebního řádu

Stavební právo - aktuální změny a praxe


Variabilní symbol: 222146
Datum konání: úterý 20.09.2022
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Dům odborových služeb, Malinovského náměstí 4, Brno, Více info
Lektoři: JUDr. Eva Kuzmová
Cena: 1 890,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR: AK/PV-292/2009
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


 Seminář je určen pro pracovníky obecních a městských úřadů, zejména stavebních odborů, ale také pro širokou veřejnost, zájemce o novinky týkající se právní úpravy předmětné problematikyVýklad bude proložen příklady z praxe a průběžným zodpovídáním dotazů.


 OBSAH: 

Předmět 1: Správní poplatky na úseku stavebního řádu

 - správní poplatky dle zákona o správních poplatcích – položky 17-20 jeho přílohy, vazba na daňový řád

 

 Předmět 2: Vybrané problémy na úseku stavebního řádu s vazbou na správní řád

  • podání x podnět – úprava dle správního řádu s vazbou na stavební zákon, aktuální judikatury, vliv novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.
  • lhůty – procesní a hmotněprávní, navrácení v předešlý stav
  • zastupování na základě plné moci – právní úprava, judikatura
  • doručování – právní úprava, judikatura
  • stížnosti dle § 175 správního řádu – stížnost x jiné prostředky ochrany podle správního řádu
  • veřejnoprávní smlouvy – úprava dle správního řádu, ustanovení § 78a a § 116 stavebního zákona, vliv novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb. 

 

 


 Účastníci obdrží  osvědčení. Úředníci ÚSC s akreditací MV ČR.

 V ceně zahrnuto občerstvení a materiál poskytnutý lektorem.

 


Přednáší: -  JUDr. Eva Kuzmová  - zkušená přednášející z praxe krajského úřadu odboru územního plánování a stavebního řádu, výborně hodnocená posluchači

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies