Stavební právo - aktuální změny a praxe

Nový stavební zákon a další změny s dopadem do činnosti SÚ

2 190 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 224140
21.5.2024
od 9:00 do 14:00
úterý

Přednáší: Ing.arch. Hana Krupníková,
Akreditace: MV ČR: AK/PV-292/2009,

Praha, Sál ČSVTS, Novotného lávka 5

Pořadatel: BRNO - tel.: +420 543 216 247, +420 773 309 909, +420 773 309 908; e-mail: brno@vcmorava.cz

Informace o semináři

 

 

Vážení zákazníci,

na tento seminář je možno využít slevu 2+1 účastník zdarma.

V případě, že přihlásíte 2 a více osob z jednoho úřadu, budete mít každou třetí osobu zdarma. Pokud využijete tuto nabídku vyplňte prosím za všechny účastníky závaznou přihlášku, ale seminář nehraďte předem, po semináři Vám bude zaslána faktura jen za placené účastníky a osvědčení pro všechny účastníky.

   

 

Seminář je určen především úředníků stavebních úřadů, dále  na malých obcích starostům, stavebníkům a odborné veřejnosti, které zajímá problematika nového stavebního zákona.

Výklad se bude věnovat hlavně zásadním změnám  nové právní úpravy stavebního práva - zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a změny dalších souvisejících předpisů, které mají přímý dopad do činnosti stavebních úřadů, např. JES.

 


OBSAH: 

  

1.     Organizace a výkon veřejné správy – použitelnost NSZ v přechodném období, obecná ustanovení, pojmy, stavební správa, působnost ve věcech stavebního řádu

2.     Stavební řád – obecná a společná ustanovení, drobné stavby, formulářová vyhláška, úkony před zahájením řízení, jednotné environmentální stanovisko, řízení o povolení záměru, nestavební záměry a proces jejich povolení, rámcové povolení, změna záměru před dokončením, kontrolní prohlídka, kolaudační řízení, rekolaudace, řízení o povolení odstranění a související postupy

3.     Stavební právo hmotné – požadavky na výstavbu, řízení o výjimce, vyhláška o požadavcích na výstavbu, systém stavebně technické prevence, činnosti ve výstavbě, vyhláška o dokumentaci staveb, povinnosti osob při přípravě, provádění, užívání a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav

4.     Nejdůležitější změny na úseku územního plánování – nové pojmy, kompetenční změny, nejdůležitější hmotně právní změny, územně plánovací podklady, politika územního rozvoje a územně plánovací dokumentace, územní opatření, vymezení zastavěného území, plánovací smlouva, přechodná a společná ustanovení

5.     Přechodná a zvláštní ustanovení

  

 


V ceně zahrnuto občerstvení a  materiál poskytnutý lektorem.

Účastníci obdrží osvědčení. Úředníci ÚSC s akreditací MV ČR.

 


Přednáší: Ing. arch. Hana Krupníková, zkušená přednášející z praxe krajského úřadu, odbor ÚP a stavebního řádu.


 


Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?


Můžete nám jej zaslat předem  na adresu brno@vcmorava.cz,

do předmětu napište prosím Dotaz k semináři 224140

 

Lektor semináře

Ing.arch. Hana Krupníková

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.