Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

K aktuální situaci - čtěte - Důležitou informaci


Stavební právo - aktuální změny a praxe

Stavební právo - novely 2020, NOVÝ ZÁKON a aktuální problémy z praxe


Variabilní symbol: 120069
Datum konání: úterý 29.09.2020
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Středisko volného času, Ostrčilova 19, Ostrava, Více info
Lektoři: JUDr. Miluška Jarošová
Cena: 1 750,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR _____ č. AK/PV-292/2009
Akci zajišťuje: středisko Ostrava - tel.: 599 526 472, 773 309 906, 773 309 907; email: ostrava@vcmorava.cz


 

Cílem semináře je představit Vám aktuality a novinky ve stavebním právu a jejich praktické dopady na činnost a postupy stavebních úřadů i stavebníků (novely stavebního a vodního zákona, digitalizace řízení, hospodaření energií). Věnovat se budeme vybraným problémům ze současné aplikační praxe (povolování staveb veřejné infrastruktury, závazná stanoviska) a důležitým judikátům na úseku stavebního práva.
V závěru semináře Vás seznámíme s aktuálním stavem rekodifikace stavebního práva - nový stavební zákon.

 

Školení je určeno vedoucím a úředníkům obecných i speciálních stavebních úřadů. Dále jej doporučujeme investorům i odborné veřejnosti.

 

 

OBSAH:

 1. Aktuální změny stavebního zákona
  • zákon č. 312/2019 Sb., kterým se mění stavební zákon a vodní zákon – důsledky na řízení podle stavebního zákona, zejména u společných řízení (účinnost od 1.2.2020)
  • zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění stavební zákon, zákon o zeměměřictví, zákon o základních registrech a zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
 2. Novela zákona o hospodaření energií (z.č. 3/2020 Sb. s účinností od 25.1.2020)
  • změny ve vztahu k řízením a postupům podle stavebního zákona,
  • povinnosti stavebních úřadů ve vztahu k posuzování předložené dokumentaci stavby (průkaz energetické náročnosti),
  • Vyhláška č. 4/2020 Sb., o energetických specialistech (účinná od 25.1.2020).
 3. Digitalizace řízení - současný stav na úseku digitalizace řízení a postupů podle stavebního zákona.
 4. Povolování staveb veřejné infrastruktury podle zákona č. 416/2009 Sb. - srovnání se stavebním zákonem
  • speciální úprava společného územního a stavebního řízení u určitých druhů staveb podle zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,
  • související judikatura správních soudů.
 5. Závazná stanoviska - vybrané problémy z aktuální praxe
  • postup dotčeného orgánu před jejich vydáním,
  • kdy závazné stanovisko, kdy rozhodnutí, kdy pouhé vyjádření dle ust. § 154 správního řádu,
  • nároky na obsah a další náležitosti závazného stanoviska,
  • přezkum závazného stanoviska v rámci odvolacího řízení,
  • přezkum závazného stanoviska mimo odvolací řízení,
  • přezkum závazného stanoviska po uplynutí doby jeho platnosti.
 6. Nejnovější judikatura Nejvyššího správního soudu s dopadem na řízení a postupy podle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů.
 7. Nový stavební zákon - rekodifikace veřejného stavebního práva - informace o přípravě a průběhu projednávání zásadních změn stavebního práva - aktuální stav ke dni konání semináře.
 8. Odpovědi na dotazy a společná diskuze.

 

 

 

Účastníci obdrží v závěru semináře  OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MV ČR.

 

 

 V ceně je občerstvení a textový materiál pro každého účastníka.

 

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektorka si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz --->Dotaz k semináři 120069"  
a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

-------------------------------------  -----------------------------------------

 

Lektorka semináře/školení - JUDr. Miluška JAROŠOVÁ  - odbor ÚP a stavebního řádu, Krajský úřad MSK, osvědčená lektorka s rozsáhlými zkušenostmi z praxe.

 

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies