Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

Stavby na cizím pozemku a jejich řešení z pohledu stavebního zákona, občanského zákoníku a aktuální soudní judikatury

Stavební právo (online)


Variabilní symbol: 122245
Datum konání: úterý 20.09.2022
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:20
Místo konání: WEBINÁŘ, , ONLINE, Více info
Lektoři: JUDr. Miluška Jarošová
Cena: 1 990,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: AK/PV-691/2021
Akci zajišťuje: středisko Ostrava - tel.: 599 526 472, 773 309 906, 773 309 907; email: ostrava@vcmorava.cz


Stavební právo - aktuální změny a praxe

 

se zaměřením na

 

Stavby na cizím pozemku a jejich řešení z pohledu stavebního zákona, občanského zákoníku a aktuální soudní judikatury

 

 

CÍLE SEMINÁŘE:

 

Vyložit prakticky a přehledně problematiku staveb na cizích pozemcích, a to jak z pohledu stavebního zákona, tak z pohledu občanského zákoníku. Ujasnit pojem nepovolená a neoprávněná stavba, a dále podat výklad ke způsobu zajišťování práv pro realizaci staveb na cizích pozemcích, včetně možnosti vyvlastnění. Řešen bude i způsob zajišťování přístupu a příjezdu ke stavbám.

 

Výklad bude doplněn o vybrané judikáty a ilustrativní příklady z praxe.

 

Prostor dostanou také Vaše dotazy.

 

 

SEMINÁŘ JE URČEN:

  • pracovníkům a vedoucím pracovníkům obecných a speciálních stavebních úřadů všech stupňů
  • pracovníkům investičních odborů obcí a měst
  • investorům staveb a jejich zmocněncům
  • inženýrským organizacím
  • správcům nemovitého majetku

 

 

LEKTORKA:

 

JUDr. Miluška JAROŠOVÁ  - odbor ÚP a stavebního řádu, Krajský úřad MSK, osvědčená lektorka s rozsáhlými zkušenostmi z praxe

 

 

OBSAH:

 

1) Oprávnění zřídit stavbu na cizím pozemku z pohledu práva soukromého ve smyslu ust. §§ 1240 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

2) Oprávnění zřídit stavbu na cizím pozemku ve smyslu předpisů veřejného práva

3) Charakteristika staveb pro jejichž umístění, příp. povolení stavebním úřadem není zapotřebí souhlasu vlastníka pozemku dle ust. § 184a stavebního zákona

4) Právní předpisy umožňující odnětí vlastnického práva k pozemkům s navrženou stavbou /zřízení práva věcného břemene/ - energetický zákon, zákon o pozemních komunikacích, zákon o elektronických komunikacích, zákon o geologických pracích apod.

5) Stavby již realizované na cizích pozemcích bez souhlasu jejich vlastníka

  • stavby neoprávněné – realizované na cizích pozemcích bez příslušného oprávnění dle předpisů na úseku soukromého práva
  • stavby nepovolené – realizované stavebníkem bez příslušného rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu, ačkoli takové rozhodnutí nebo opatření stavba vyžadovala
  • řízení o odstranění staveb realizovaných bez příslušného rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu na cizích pozemcích (vedená obecným stavebním úřadem i speciálními na úseku vodního hospodářství a dopravy)
  • možnost dodatečného povolení takových staveb
  • zajištění a prokazování přístupu a příjezdu ke stavbám – charakteristika veřejných a neveřejných účelových komunikací, rozhodování podle ust. § 142 správního řádu.

6) Judikáty správních soudů k probírané problematice a příklady z praxe stavebních úřadů

7) Dotazy účastníků a diskuse k probírané problematice

 

 

Účastníci obdrží po webináři  OSVĚDČENÍ  v  souladu s akreditací MV ČR.

V ceně je textový materiál – link pro stažení materiálu obdrží účastníci před webinářem.

 


Stejný seminář můžete navštívit také jako prezenční školení v

Ostravě -  více info zde

Olomouci -  více info zde 

 


 

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektorka si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz -> „Dotaz k semináři 122245"
a můžete rovnou psát své dotazy.

Více informací k průběhu ONLINE školení - ZDE 

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies