Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

 

 

Stavební zákon prakticky, aktuální změny a novely 2023

ZAHÁJENÍ JIŽ 8.30 Stavební právo (online)


Variabilní symbol: 223034
Datum konání: pátek 26.05.2023
Čas zahájení: 08:30      Čas ukončení: 13:30
Místo konání: WEBINÁŘ, , ONLINE, Více info
Lektoři: JUDr. Eva Kuzmová
Cena: 1 990,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR: AK/PV-691/2021
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


Stavební zákon (současný)


 

Seminář je určen pracovníkům stavebních úřadů, dotčených orgánů, investorům, projektantům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se problematika stavebního zákona dotýká.

Obsahem semináře bude praktický výklad současného stavebního zákona ve vztahu k dalším právním předpisům a  aktuálních novel stavebního zákona vč. nejnovější informace o tzv. věcné novele nového stavebního zákona č.283/2021 Sb., která byla schválena dne 24. 3. 2023 v Poslanecké sněmovně.


 

Obsah:

·       Vysvětlení základních pojmů, vztahy stavebního zákona k dalším právním předpisům, přehled aktuálních novel stavebního zákona (včetně aktuální novely Lex OZE I), informace o rekodifikace stavebního práva, porovnání současné a nové právní úpravy u vybraných institutů

·       Závazná stanoviska – vymezení pojmu, význam, postup při vydání závazného stanoviska, fikce závazného stanoviska dle stavebního zákona, způsob napadnutí závazného stanoviska, vztahy stavebního zákona a správního řádu

·       Působnost stavebních úřadů – obecné a speciální

·       Územní rozhodování – rozlišení záměrů nevyžadujících územní rozhodnutí ani územní souhlas, záměrů, pro něž postačí územní souhlas a záměrů vyžadujících územní rozhodnutí

·       Územní rozhodnutí – druhy, proces vedení územního řízení – podání žádosti, účastníci řízení, oznámení zahájení řízení, uplatňování námitek, vydání rozhodnutí

·       Veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí – pojem, postup při uzavírání VPS

·       Územní souhlas – postup při jeho vydání

·       Společné územní a stavební řízení – vymezení pojmu, podmínky pro jeho vedení, proces - podání žádosti, účastníci řízení, oznámení zahájení řízení, uplatňování námitek, vydání rozhodnutí

·       Liniový zákon – vymezení staveb, na které liniový zákon dopadá, specifika územního a společného řízení dle tohoto zákona

·       Stavební řád - rozlišení záměrů nevyžadujících stavební povolení ani souhlas s ohlášením, záměrů, pro něž postačí souhlas s ohlášením a záměrů vyžadujících stavební povolení

·       Souhlas s ohlášením, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva dle § 116 SZ, oznámení stavebního záměru s certifikátem AI – procesní postupy

·       Změna stavby před dokončením – vymezení pojmu, procesní postup, nepodstatné odchylky od ověřené dokumentace/projektové dokumentace

·       Kolaudace – vymezení pojmu, určení staveb podléhajících kolaudaci, procesní postupy

·       Diskuze, dotazy


Účastníci obdrží osvědčení.

Úředníkům ÚSC vystavíme osvědčení s akreditací MV ČR.

 

Přednáší:  JUDr. Eva Kuzmová, účastníky výborně hodnocená přednášející k problematice stavebního práva.  


 

 Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem na  brno@vcmorava.cz  a lektor si připraví na seminář odpověď. Do předmětu prosím uveďte:  DOTAZ K SEMINÁŘI 223036 


 

 

 Pro připojení k webináři není třeba nic instalovat, kliknete na link a jste v učebně.

Stačí Vám standardní webový prohlížeč v počítači nebo mobilním telefonu (ideálně Chrome, Firefox, Edge v aktualizované verzi), sluchátka nebo reproduktory.

Kameru ani mikrofon účastníci nevyužijí, dotazy pro přehlednost kladou formou chatu.

ONLINE, Více info 

 

 

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies