Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

Vážení zákazníci, po odeslání přihlášky si prosím pečlivě zkontrolujte,

zda jste se přihlásili na prezenční nebo online seminář.

Doporučujeme z nejbližších seminářů:

Katastr nemovitostí (online)- 8.6. 2023 – Ing. Vitulová

Spisová služba v aktualitách a praxi (online) - 22.6.2023 - PhDr. Hajzlerová

Syndrom vyhoření a psychohygiena - vybrané techniky


Variabilní symbol: 123050
Datum konání: pátek 26.05.2023
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc, Více info
Lektoři: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš Ph.D.
Cena: 2 190,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MPSV ČR: A2018/0550-SP/PC/VP
Akci zajišťuje: středisko Ostrava - tel.: 599 526 472, 773 309 906, 773 309 907; email: ostrava@vcmorava.cz


Syndrom vyhoření a psychohygiena - vybrané techniky

 

Školení je určeno:

 

Pracovníkům profesí, které ve zvýšené míře trpí syndromem vyhoření, tzn. zejména těm, kteří jsou nuceni komunikovat s klienty denně více než 4 hodiny. Např. pracovníkům sociálních odborů ÚSC, pracovníkům v sociálních službách a dalším.

 

Cíle semináře: 

 

Naučit Vás rozpoznat příznaky syndromu vyhoření, kterému jsou pracovníci ve veřejné správě a veřejných službách obzvláště vystaveni a seznámit Vás vybranými technikami psychohygieny jako obrany proti syndromu vyhoření. Pozornost bude věnována efektivním relaxačním technikám, identifikaci stresové reakce a předcházení panickým atakám, migrénám a dalším projevům pracovního stresu. Poznáte preventivní opatření proti syndromu vyhoření, práci s poruchami spánku a naučíte se rozeznávat projevy syndromu vyhoření od příznaků jiných syndromů, např. krize středního věku.

 

Výklad je prokládán příklady v podobě audio i videonahrávek.  Lektor problematiku podává velice záživně, vše ilustrováno na příkladech z bohaté praxe lektora.

 

Stejný seminář můžete navštívit také 25.5.2023 jako prezenční seminář v Ostravěvíce info zde.

 

 

Obsah semináře: 

 

1.     Projevy nejen pracovního stresu (různé definice a praktické dopady).

2.     Poruchy spánku, migrény a panické ataky a jiné jevy související s vyhořením.

3.     Syndrom vyhoření rozdíl od deprese, krize středního věku, únavového syndromu a jiných poruch (diferenciální diagnosa).

4.     Tělesné prožívání jako komplement psychických procesů.

5.     Různé relaxační polohy pro různé cíle a prostředí.

6.     Nácvik několika technik pro specifické potíže.

7.     Odpovědi na dotazy

 

Lektor semináře:

 

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.  -  renomovaný psycholog, autor řady publikací a článků zaměřených na psychologii, mezilidské vztahy a rodinu.

 

 

Organizační informace k semináři:

 

Seminář je akreditován jen u MPSV. Účastníci obdrží po semináři elektronický dokument OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MPSV ČR.

 

V ceně je dopolední občerstvení, teplé nápoje po celý den, voda a textový materiál pro každého účastníka. Místo konání je dobře dostupné MHD a železniční dopravou (3 minuty z vlakového nádraží Olomouc hl. n.)

 

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektorka si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz ---> „Dotaz k semináři 123050"
a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

Časový program semináře:

 

  8:30 -   9:00          Prezence a ranní občerstvení

  9:00 - 10:30          Zahájení a 1. blok výkladu

10:30 - 10:50          Přestávka na občerstvení

10:50 - 12:20          2. blok výkladu

12:20 - 12:30          Přestávka krátká

12:40 - 14:00          3. blok výkladu

14:00                       Ukončení, zpětná vazba, osvědčení 

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies