Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

Syndrom vyhoření a psychohygiena - vybrané techniky


Variabilní symbol: 222113
Datum konání: čtvrtek 08.09.2022
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Dům kultury, Velká Hradební 1025/19, Ústí nad Labem, Více info
Lektoři: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš Ph.D.
Cena: 1 890,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MPSV ČR: A2018/0550-SP/PC/VP
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


Cílem semináře je naučit Vás rozpoznat příznaky syndromu vyhoření, kterému jsou pracovníci ve veřejné správě a veřejných službách obzvláště vystaveni a seznámit Vás vybranými technikami psychohygieny jako obrany proti syndromu vyhoření. Pozornost bude věnována efektivním relaxačním technikám, identifikaci stresové reakce a předcházení panickým atakám, migrénám a dalším projevům pracovního stresu. Poznáte preventivní opatření proti syndromu vyhoření, práci s poruchami spánku a naučíte se rozeznávat projevy syndromu vyhoření od příznaků jiných syndromů, např. krize středního věku.

 Výklad je prokládán příklady v podobě audio i videonahrávek.  Lektor problematiku podává velice záživně, vše ilustrováno na příkladech z bohaté praxe lektora.

Školení je určeno pracovníkům profesí, které ve zvýšené míře trpí syndromem vyhoření, tzn. zejména těm, kteří jsou nuceni komunikovat s klienty denně více než 4 hodiny. Např. pracovníkům sociálních odborů ÚSC, pracovníkům v sociálních službách a dalším.

 


 

OBSAH:

  1. Projevy nejen pracovního stresu (různé definice a praktické dopady).
  2. Poruchy spánku, migrény a panické ataky a jiné jevy související s vyhořením.
  3. Syndrom vyhoření rozdíl od deprese, krize středního věku, únavového syndromu a jiných poruch (diferenciální diagnosa).
  4. Tělesné prožívání jako komplement psychických procesů.
  5. Různé relaxační polohy pro různé cíle a prostředí.
  6. Nácvik několika technik pro specifické potíže.
  7. Odpovědi na dotazy
 
Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MPSV ČR.
v ceně zahrnuto občerstvení a materiál poskytnutý lektorem.

PřednášíPhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.renomovaný psycholog, autor řady publikací a článků zaměřených na psychologii, mezilidské vztahy a rodinu. Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies