Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

K aktuální situaci - čtěte - Důležitou informaci


Tři náročné situace v praxi vedoucího pracovníka


Variabilní symbol: 120083
Datum konání: čtvrtek 08.10.2020
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc, Více info
Lektoři: Mgr. Věra Máchová
Cena: 1 790,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR _____ č. AK/VE-23/2016
Akci zajišťuje: středisko Ostrava - tel.: 599 526 472, 773 309 906, 773 309 907; email: ostrava@vcmorava.cz


 

Cílem semináře je přiblížit Vám vybrané zásady a techniky moderního managementu a především pak jejich aplikaci při řešení tří náročných situací v praxi vedoucího

            1. - efektivní zadávání a delegování úkolů,

            2. - vytýkání nedostatků podřízenému,

            3. - řešení konfliktů mezi podřízenými.

 

Školení je určeno vedoucím úředníkům ÚSC, vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací a dalším zájemcům.

 

 

                        Počet účastníků je omezen na max. 20 osob.

 

 

OBSAH:

Ø   Manažerská role a autorita manažera - základní principy zacházení s mocí, osobnost manažera, přirozená autorita a další zdroje autority manažera.

Ø   Z výkonné funkce na funkci vedoucí - v základních bodech.

Ø   Poznávání podřízených - typologie „umí-chce“, situační styl řízení, řízení prostřednictvím cílů.

Ø   Tři náročné situace a jejich zvládání z pozice vedoucího pracovníka:

1. situace - Efektivní zadávání a delegování úkolů

  - zadávání úkolů vs. delegování,

  - motivační typologie, hierarchie potřeb - Maslowova pyramida,

  - metoda SMART.

2. situace - Vytýkání chyb a nedostatků podřízenému

  - obecné zásady podávání zpětné vazby,

  - pozitivní zpětná vazba: ocenění, pochvala,

  - čtyři způsoby jak sdělit výtku / kritiku,

  - odstupňovaná kritika,

  - zvládání námitek.

3. situace - Řešení konfliktů mezi podřízenými  

  - co je to konflikt,

  - základní přístupy k řešení konfliktů,

  - zprostředkování, arbitráž, delegování,

  - techniky řešení konfliktu na úrovni organizace.

Ø   Diskuze, dotazy, řešení vybraných případů z praxe účastníků.

 

 

Účastníci obdrží v závěru semináře  OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MV ČR.

 

 

V ceně je občerstvení a textový materiál pro každého účastníka.

 

 

-------------------------------------  -----------------------------------------

 

Lektorka semináře/školení -  Mgr. Věra MÁCHOVÁ   - zkušená a velmi dobře hodnocená lektorka, s psychologickým vzděláním a s praxí v oblasti profesní psychodiagnostiky.

 

 



Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies