Úřední deska v praxi obcí (online)

Úřední deska, elektronická úřední deska a „nástěnka“

2 090 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 224034
6.6.2024
od 9:00 do 14:00
čtvrtek

Přednáší: JUDr. Miroslav Kubánek,
Akreditace: MV ČR: AK/PV-142/2023,

ONLINE, WEBINÁŘ,

Pořadatel: BRNO - tel.: +420 543 216 247, +420 773 309 909, +420 773 309 908; e-mail: brno@vcmorava.cz

Informace o semináři

 

Cílem semináře je seznámit účastníky s právními východisky a obecnými doporučeními pro vedení úřední desky a e-desky.

Seminář je určen především pracovníkům územních samosprávných celků, kteří zabezpečují zveřejňování dokumentů, právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů na úřední desce. Včetně zveřejňování umožňujícím dálkový přístup. A všem dalším zájemcům.


 OBSAH:

1.     Právní východiska a obecná doporučení pro úřední desku (kde úpravu najdeme, kdo úřední desku spravuje, co je to úřední deska, elektronická úřední deska a „nástěnka“)

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

zákon č. 250/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

2.     Zveřejňování dokumentů

·       Co vyvěšujeme na úřední desce a co na stránkách obce, co vyvěšujeme „dobrovolně“

·       Údaje podle z. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím – stránky, úřední deska

·       Údaje podle z. č. 280/2009 Sb., daňový řád

·       Správní řízení a úřední deska (doručení veřejnou vyhláškou a jiné úkony)

·       Zákon o obcích a úřední deska (OZV, nařízení, záměry obce atd.)

·       Ztráty a nálezy a další skutečnosti zveřejňované podle zvláštních zákonů (NOZ, z. č. 250/2000 Sb., OSŘ, …)

·       Komunikace se žadateli o zveřejnění, doby vyvěšení, ochrana osobních údajů

3.     Praktické poznatky, příklady z praxe, dotazy

 


 

Účastníci obdrží osvědčení . Úředníci ÚSC  s akreditací MV ČR. 

  V ceně je zahrnut materiál, odkaz bude zaslán před webinářem. 

 


Pro připojení k webináři není třeba nic instalovat, kliknete na link a jste v učebně.

Stačí Vám standardní webový prohlížeč v počítači nebo mobilním telefonu (ideálně Chrome, Firefox, Edge v aktualizované verzi), sluchátka nebo reproduktory.

Kameru ani mikrofon účastníci nevyužijí, dotazy pro přehlednost kladou formou chatu.

ONLINE, Více info 

 

 

Lektor semináře

JUDr. Miroslav Kubánek

Právník, zkušený a výborně hodnocený lektor, vedoucí kanceláře starosty, město Pelhřimov.

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.