Vidimace a legalizace

vč.e-legalizace

2 190 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 224166
17.9.2024
od 9:00 do 14:00
úterý

Přednáší: Mgr. Ida Kárná, MPA,
Akreditace: MV ČR,

Brno, Palác Morava, Malinovského náměstí 4

Pořadatel: BRNO - tel.: +420 543 216 247, +420 773 309 909, +420 773 309 908; e-mail: brno@vcmorava.cz

Informace o semináři

 

Školení je určeno všem úředníkům ÚSC, kteří v praxi provádějí vidimaci, legalizaci. Vč.zkušeností s  e-legalizací,  tedy úředního ověření elektronického podpisu na dokumentu v elektronické podobě.

 


 OBSAH:

 Právní východiska

- Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování, v platném znění – přehled platné právní úpravy  - Vyhláška  č.36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, v platném znění 

- Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění 
- Vyhláška č. 193/2009 Sb.,  o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů, v platném znění
- Zákon č.358/1992 Sb., notářský řád, v platném znění – vybraná ustanovení

Vidimace a legalizace – oprávnění k výkonu činnosti, povinnosti obcí

- Definice pojmů

- Způsob provádění vidimace, zamítnutí
- Způsob provádění legalizace, zamítnutí
- Evidence ověření
- Využívání základních registrů při legalizaci
- Použití zákona č. 500/2004 Sb., správní řád při zamítnutí ověření
- Praktické příklady

 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění

- Vybírání správních poplatků
- Osvobození od správních poplatků

 


Účastníci obdrží  osvědčení. Úředníci ÚSC s akreditací MV ČR.

 V ceně materiál a občerstvení.

 


Přednáší: Mgr. Ida Kárná, MPA, zkušená a vyhledává lektorka s praxí na oddělení vnitřní správy a na úseku matrik, tajemnice městského úřadu, výborně hodnocená posluchači.


 Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem na  brno@vcmorava.cz  a lektor si připraví na seminář odpověď. Do předmětu prosím uveďte:  DOTAZ K SEMINÁŘI 224166

Lektor semináře

Mgr. Ida Kárná, MPA

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.