Poslední 2 volná místa!

Vodní hospodářství v praxi

Vodní zákon ve znění poslední novely ve vztahu k novému SZ a JES

2 190 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 124062
4.6.2024
od 9:00 do 14:00
úterý

Přednáší: Mgr. Jaroslava Nietscheová prom. práv., Ing. Michal Krátký,
Akreditace: AK/PV-287/2009,

Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B

Pořadatel: OSTRAVA - tel.: +420 599 526 472, +420 734 746 068; e-mail: ostrava@vcmorava.cz

Informace o semináři

Upozorňujeme zvláště na menší úpravu v časovém programu akce. Z důvodu vyššího počtu účastníků prezenčního semináře bude přesunuta a prodloužena obědová přestávka – proběhne od 11:00 do 11:45. Důsledkem bude také posunutí ukončení semináře o 15 minut. Plánovaný konec semináře je v 14:25 hod.

 

Školení je určeno:

 Pracovníkům vodoprávních úřadů, stavebních úřadů, obcí, krajů, vlastníkům vodních děl, inspektorům ČIŽP na úseku vodního hospodářství, držitelům povolení k nakládání s vodami, investorům, projektantům a dalším zájemcům o vodohospodářství.

 Cíle semináře: 

 Seznámit posluchače s novelou vodního zákona důležitými informacemi vyplývajícími z nového stavebního zákona a zákona o jednotném environmentálním stanovisku v aplikaci vodního hospodářství.

 Podrobně vysvětlíme praktické postupy spojené s těmito důležitými novelami s důrazem na nové povinnosti úřadů i právnických a fyzických osob. Hovořit budeme o změnách ve vztahu k Jednotnému environmentálnímu stanovisku (JES). Probereme práva a povinnosti vlastníků vodních děl a nakládání s vodami dle platné úpravy a poskytneme srovnání s očekávanými změnami.

 Obsah semináře: 

1.                 Nový stavební zákon

  • nové pojmy
  • jeho principy
  • stavební právo procesní a hmotné
  • prováděcí předpisy a přechodná ustanovení

2.                 Vodní zákon ve znění novely stavebního zákona

3.                 Kompetence vodoprávních úřadů v mezidobí od 1. 1. 2024 do 1. 7. 2024 a po 1.7.2024

4.                 Vodní díla a nakládání s vodami

5.                 Povinnosti vlastníků vodních děl

6.                 Vodoprávní úřady jako dotčené orgány a jednotné enviromentální stanovisko (JES)

7.                 Informace o závěrech Výkladové komise pro vodní zákon na MZe k vztahu vodního a stavebního zákona 

8.                 Dotazy, diskuse

 Lektoři semináře:

 Mgr. Jaroslava NIETSCHEOVÁ  -  Ing. Michal KRÁTKÝ 


Lektoři jsou významní a uznávaní odborníci v oblasti výkonu státní správy a legislativy ve vodním hospodářství s více než 50letou praxí v oboru vodního hospodářství. Zastávali nebo ještě zastávají funkce na úrovni kraje a následně na Ministerstvu lesního a vodního hospodářství, Ministerstvu lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČR a Ministerstvu životního prostředí ČR a nyní státního podniku Povodí Vltavy jako správce povodí, ve funkcích vedoucího oddělení výkonu státní správy ve vodním hospodářství, specialisty na vodní právo, člena rozkladové komise ministra zemědělství a životního prostředí ČR, předsedy a člena výkladových komisí pro vodní zákon na MZe ČR a MŽP ČR i člena Legislativní rady vlády ČR.

Významnou měrou se podíleli i dosud podílí na tvorbě současně platného zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a jeho pozdějších novelách včetně prováděcích obecně závazných předpisů. Působí přes 40 let ve funkci lektora a předsedy nebo člena zkušebních komisí odborné způsobilosti ve vodním hospodářství pracovníků vodoprávních úřadů na Institutu pro veřejnou správu při Ministerstvu vnitra ČR. Jsou autory nebo spoluautory řady publikací v této oblasti. Zkušenosti přebírají i každoročními týdenními konzultacemi v zahraničí, zejména v Holandsku, Dánsku, Německu, Rakousku a Slovensku, a to více než 30 let.

Lektoři semináře

Mgr. Jaroslava Nietscheová prom. práv.

Specialista na vodní právo státního podniku Povodí Vltavy. Významná a uznávaná odbornice v oblasti výkonu státní správy a legislativy ve vodním hospodářství s mnohaletou praxí v oboru vodního hospodářství.

Ing. Michal Krátký

Specialista na vodní právo státního podniku Povodí Vltavy. Významný a uznávaný odborník v oblasti výkonu státní správy a legislativy ve vodním hospodářství s mnohaletou praxí v oboru vodního hospodářství.

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.