Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

Vážení zákazníci, po odeslání přihlášky si prosím pečlivě zkontrolujte,

zda jste se přihlásili na prezenční nebo online seminář.

Doporučujeme z nejbližších seminářů:

Katastr nemovitostí (online)- 8.6. 2023 – Ing. Vitulová

Spisová služba v aktualitách a praxi (online) - 22.6.2023 - PhDr. Hajzlerová

Ochrana před povodněmi a suchem, vztah VZ a nového Stavebního zákona a aktuální judikatura

Vodní hospodářství v praxi


Variabilní symbol: 123035
Datum konání: čtvrtek 01.06.2023
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:10
Místo konání: DK Akord, Náměstí SNP 1, Ostrava, Více info
Lektoři: Jaroslava Nietscheová prom. práv.Mgr. Kateřina Holendová
Cena: 2 490,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: AK/PV-287/2009
Akci zajišťuje: středisko Ostrava - tel.: 599 526 472, 773 309 906, 773 309 907; email: ostrava@vcmorava.cz


POZOR - ZMĚNA PŮVODNÍHO TERMÍNU NA 1.6.2023

 

Vodní hospodářství v praxi

se zaměřením na

Ochrana před povodněmi a suchem, vztah VZ a nového Stavebního zákona a aktuální judikatura

 

 

Školení je určeno:

 

Pracovníkům vodoprávních úřadů, obcím, krajům vlastníkům vodních děl, inspektorům ČIŽP na úseku vodního hospodářství, držitelům povolení k nakládání s vodami a dalším zájemcům o vodohospodářství.

 

Cíle semináře: 

 

Podrobně vysvětlit platné právní úpravy v oblasti vodohospodářství se zvláštním zřetelem na poslední novely Vodního zákona a vztah k novému Stavebnímu zákonu.

 

Zvláštní kapitolou bude téma ochrana před povodněmi a suchem Přehledně představíme také kompetence správců povodí a vodních toků ve vodoprávním řízení. V části zaměřené na zkušenosti z praxe představíme důležité rozsudky soudů z oblasti vodního hospodářství.

 

 

 

Obsah semináře: 

1.               Platná právní úprava nakládání s vodami, povolování a ohlašování vodních děl

2.               Ochrana před povodněmi a suchem

3.               Kompetence vodoprávních úřadů

4.               Kompetence správců povodí a správců vodních toků ve vodoprávním řízení

5.               Významné rozsudky soudů v oblasti vodního hospodářství

6.               Diskuse

 

 

Lektorky semináře:

 

Mgr. Jaroslava NIETSCHEOVÁ  -  specialista na vodní právo státního podniku Povodí Vltavy, bývalý pracovník krajského úřadu

 

Mgr. Kateřina HOLENDOVÁ  -  právnička zařazená do KÚ MSK, lektorka, zkušební komisařka při zkoušce dle přestupkového zákona

 

 

Organizační informace k semináři:

 

 

Účastníci obdrží po semináři elektronický dokument OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MV ČR.

 

V ceně je ranní občerstvení, dobrý oběd a textový materiál pro každého účastníka. 

 

Místo konání je vybaveno dostatkem bezplatných parkovacích míst a dobrou dostupností autem i MHD. Informace o místě konání - více info zde. 

 

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektorka si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz ---> „Dotaz k semináři 123035"
a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

Časový program semináře:

 

  8:30 -   9:00          Prezence a ranní občerstvení

  9:00 - 10:30          Zahájení a 1. blok výkladu

10:30 - 10:40          Přestávka krátká

10:40 - 12:10          2. blok výkladu

12:10 - 12:40          Přestávka na chutný oběd

12:40 - 14:10          3. blok výkladu

14:10                       Ukončení, zpětná vazba, osvědčení 


 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies