Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

K aktuální situaci - čtěte - Důležitou informaci


Vodovody a kanalizace – aktuality a praxe 2020


Variabilní symbol: 120055
Datum konání: čtvrtek 24.09.2020
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Středisko volného času, Ostrčilova 19, Ostrava, Více info
Lektoři: Ing. Miloslava Melounová
Cena: 1 750,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR _____ č. AK/PV-72/2010
Akci zajišťuje: středisko Ostrava - tel.: 599 526 472, 773 309 906, 773 309 907; email: ostrava@vcmorava.cz


 

Tento seminář je vypsán jako náhradní termín za zrušený březnový seminář

 

  

Cílem semináře je seznámit Vás s konkrétními dopady poslední novely zákona o vodách, do praxe provozování vodovodů a kanalizací. Dále budou vysvětleny správné postupy při aplikaci právní úpravy VaK v praxi 2020 a seznámíte se i s řešením vybraných problémů ze současné praxe. Představena bude také další chystaná novela zákona o vodách, která je aktuálně ve Sněmovně.

 

Školení je určeno vlastníkům a provozovatelům vodovodů a kanalizací, pracovníkům vodoprávních úřadů, vedoucím a pracovníkům odborů ŽP na obcích 2. a 3. stupně a dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti

 

 

OBSAH:

 1. Změny zákona o vodách a jejich praktické dopady na provozování VaK – účinnost od 1. 1. 2019.
  •  povolení k vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor,
  •  poplatky za vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor,
  •  likvidace odpadních vod z bezodtokových jímek.
 2. Návrh změny vodního zákona „ suchá novela“ – přehled chystaných změn a aktuální stav projednávání ke dni konání semináře.
 3. Správná aplikace platné právní úpravy VaK v praxi vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací v roce 2020:
  •  povinnosti vlastníků vodovodu nebo kanalizace,
  •  povinnosti provozovatelů vodovodů a kanalizací,
  •  odborný zástupce provozovatele,
  •  obnova vodohospodářského majetku,
  •  provozně související vodovody a kanalizace,
  •  vodovodní a kanalizační přípojky,
  •  odběratelské smlouvy,
  •  kalkulace cen vodného a stočného,
  •  poplatek za odvádění srážkových vod,
  •  měření množství dodané vody,
  •  měření množství odváděných odpadních vod.
 4. Aktuální poznatky a problémy ze současné praxe
  •  odlehčovací komory.
 5. Odpovědi na dotazy účastníků, výměna zkušeností a společná diskuze.

 

 

Účastníci obdrží v závěru semináře  OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MV ČR.

 

V ceně je občerstvení a textový materiál pro každého účastníka.

 

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektorka si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz --->Dotaz k semináři 120055" 
a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

-------------------------------------  -----------------------------------------

 

Lektorka semináře/školení -  Ing. Miloslava MELOUNOVÁ  - zkušená lektorka s dlouholetou praxí v oboru, předseda České společnosti vodohospodářské ČSSI, znalec v oboru vodní hospodářství, autorizovaný inženýr, technický auditor MZe.

 

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies