Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

K aktuální situaci - čtěte - Důležitou informaci


Vodovody a kanalizace – aktuální změny a zkušenosti z praxe 2020


Variabilní symbol: 220097
Datum konání: čtvrtek 01.10.2020
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Sál ČVTS, Novotného lávka 5, Praha, Více info
Lektoři: Ing. Miloslava Melounová
Cena: 1 790,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR: AK/PV-72/2010
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


cílem semináře je seznámit Vás s konkrétními dopady poslední novely zákona o vodách, do praxe provozování vodovodů a kanalizací. Dále budou vysvětleny správné postupy při aplikaci právní úpravy VaK v praxi 2020 a seznámíte se i s řešením vybraných problémů ze současné praxe. Představena bude také další chystaná novela zákona o vodách, která je aktuálně ve Sněmovně.

 

Školení je určeno vlastníkům a provozovatelům vodovodů a kanalizací, pracovníkům vodoprávních úřadů, vedoucím a pracovníkům odborů ŽP na obcích 2. a 3. stupně a dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti

 


 

OBSAH:

 1. Změny zákona o vodách a jejich praktické dopady na provozování VaK – účinnost od 1. 1. 2019.
  •  povolení k vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor,
  •  poplatky za vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor,
  •  likvidace odpadních vod z bezodtokových jímek.
 2. Návrh změny vodního zákona „ suchá novela“ – přehled chystaných změn a aktuální stav projednávání ke dni konání semináře.
 3. Správná aplikace platné právní úpravy VaK v praxi vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací v roce 2020:
  •  povinnosti vlastníků vodovodu nebo kanalizace,
  •  povinnosti provozovatelů vodovodů a kanalizací,
  •  odborný zástupce provozovatele,
  •  obnova vodohospodářského majetku,
  •  provozně související vodovody a kanalizace,
  •  vodovodní a kanalizační přípojky,
  •  odběratelské smlouvy,
  •  kalkulace cen vodného a stočného,
  •  poplatek za odvádění srážkových vod,
  •  měření množství dodané vody,
  •  měření množství odváděných odpadních vod.
 4. Aktuální poznatky a problémy ze současné praxe
  •  odlehčovací komory.
 5. Odpovědi na dotazy účastníků, výměna zkušeností a společná diskuze.

 

 

Účastníci obdrží osvědčení. Úředníci ÚSC s akreditací MV ČR.

V ceně zahrnuto občerstvení, písemný materiál poskytnutý lektorem.


 

PŘEDNÁŠÍ : Ing. Miloslava Melounová -   zkušená lektorka s dlouholetou praxí v oboru, předseda České společnosti vodohospodářské ČSSI, znalec v oboru vodní hospodářství, autorizovaný inženýr, technický auditor MZe.Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies