Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

Komunální volby 2022 - Ukončení a zahájení volebního období zastupitelstva obce

Volby od A do Z


Variabilní symbol: 222126
Datum konání: čtvrtek 15.09.2022
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Sál ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha, Více info
Lektoři: JUDr. Miroslav Kubánek
Cena: 1 890,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR: AK/PV-364/2021
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


Volby od A do Z (online)

Komunální volby 2022 - Ukončení a zahájení volebního období zastupitelstva obce

  

Školení je určeno starostům, místostarostům, radním, tajemníkům a úředníkům obcí, kteří organizačně zajišťují chod zastupitelstva a rady obce a přípravu voleb.

 Cílem semináře je vyložit Vám postup a úkoly jednotlivých orgánů obce před skončením volebního období a při zahájení nového volebního období zastupitelstva obce, vč. přípravy ustavujícího zasedání nového zastupitelstva. Vysvětlíme Vám též postavení a úkoly starosty v mezidobí od skončení předchozího volebního období do ustavujícího zasedání nového zastupitelstva vč. navazujících činností obecního úřadu. Probereme některé nejasné pojmy,úkoly ustavujícího zasedání zastupitelstva, první schůze rady, včetně upřesnění vztahů orgánů obce navzájem.Výklad bude ilustrován praktickými příklady.

 

 


OBSAH:

1.       Právní úprava na úseku voleb – stručný přehled.

2.       Druhy voleb konaných v ČR, volební systémy jednotlivých druhů voleb, délky funkčního období.

3.       Aktivní a pasivní volební právo, ústavní principy volebního práva.

4.       Volby do zastupitelstev obcí - právní úprava 2022

o   Ústavní rámec a dvojí postavení obcí.

o   Vybraná ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obcí (vznik a zánik mandátu člena zastupitelstva obce, neslučitelnost s výkonem jiných funkcí, náhradníci).

o   Vybraná ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

5.       Důležité kroky a úkoly obce - -   PŘED a PO VOLBÁCH 2022

o   Úkoly a postupy orgánů obce před skončením volebního období zastupitelstva 2018-2022.

o   Postavení a úkoly starosty, místostarosty a rady obce v mezidobí do ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva 2022.

o   Příprava, svolání a průběh ustavujícího zasedání zastupitelstva obce – CO, KDO, JAK a KDY?

o   Úkoly úřadu.

o   Předání funkcí.

6.       Výklad vybraných částí zákona o obcích zvláště důležitých pro činnost zastupitelstva obce, rady obce, starosty, výborů zastupitelstva a komisí rady, obecního úřadu.

7.       Vzájemné vztahy orgánů obce.

8.       Problémové situace.

9.       Závěrečné dotazy k tématu.

 

Účastníci obdrží osvědčení. Úředníci ÚSC s akreditací MV ČR.

V ceně zahrnuto občerstvení a materiál poskytnutý přednášejícím.

 


Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem na brno@vcmorava.cz a lektor si připraví na seminář odpověď. Do předmětu prosím uveďte Dotaz k semináři 222126

 

Přednáší:  JUDr. Miroslav Kubánek, zkušený a vyhledávaný přednášející z praxe městského úřadu.Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies