Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

Komunální volby 2022 - Ukončení a zahájení volebního období zastupitelstva obce

Volby od A do Z (online)


Variabilní symbol: 122034
Datum konání: úterý 30.08.2022
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: WEBINÁŘ, , ONLINE, Více info
Lektoři: JUDr. Miroslav Kubánek
Cena: 1 990,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR: AK/PV-364/2021
Akci zajišťuje: středisko Ostrava - tel.: 599 526 472, 773 309 906, 773 309 907; email: ostrava@vcmorava.cz


 

Volby od A do Z (online)

se zaměřením na

Komunální volby 2022 - Ukončení a zahájení volebního období zastupitelstva obce

 

 

Pro velký zájem opakujeme znovu na konci sprna 2022 školení k ukonční a zahájení volebního období v zastupitelstvech obcích s lektorem JUDr. Miroslavem Kubánkem.. 

 

Školení je určeno starostům, místostarostům, radním, tajemníkům a úředníkům obcí, kteří organizačně zajišťují chod zastupitelstva a rady obce.

 

Cílem webináře je vyložit Vám postup a úkoly jednotlivých orgánů obce před skončením volebního období a při zahájení nového volebního období zastupitelstva obce, vč. přípravy ustavujícího zasedání nového zastupitelstva.

Vysvětlíme Vám též postavení a úkoly starosty v mezidobí od skončení předchozího volebního období do ustavujícího zasedání nového zastupitelstva vč. navazujících činností obecního úřadu. Probereme některé nejasné pojmy a objasníme cíle a úkoly ustavujícího zasedání zastupitelstva, první schůze rady, včetně upřesnění vztahů orgánů obce navzájem.

Výklad bude ilustrován praktickými příklady.

 

 

OBSAH:

 1. Právní úprava na úseku voleb – stručný přehled.
 2. Druhy voleb konaných v ČR, volební systémy jednotlivých druhů voleb, délky funkčního období.
 3. Aktivní a pasivní volební právo, ústavní principy volebního práva.
 4. Volby do zastupitelstev obcí - právní úprava 2022
  • Ústavní rámec a dvojí postavení obcí.
  • Vybraná ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obcí (vznik a zánik mandátu člena zastupitelstva obce, neslučitelnost s výkonem jiných funkcí, náhradníci).
  • Vybraná ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
 5. Důležité kroky a úkoly obce - -   PŘED a PO VOLBÁCH 2022
  • Úkoly a postupy orgánů obce před skončením volebního období zastupitelstva 2018-2022.
  • Postavení a úkoly starosty, místostarosty a rady obce v mezidobí do ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva 2022.
  • Příprava, svolání a průběh ustavujícího zasedání zastupitelstva obce – CO, KDO, JAK a KDY?
  • Úkoly úřadu.
  • Předání funkcí.
 6. Výklad vybraných částí zákona o obcích zvláště důležitých pro činnost zastupitelstva obce, rady obce, starosty, výborů zastupitelstva a komisí rady, obecního úřadu.
 7. Vzájemné vztahy orgánů obce.
 8. Problémové situace.
 9. Závěrečné dotazy k tématu.

 

 

Účastníci obdrží po webináři  OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MV ČR.

 

V ceně je textový materiál – link pro stažení materiálu obdrží účastníci před webinářem.

 

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektor si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz ---> „Dotaz k semináři 122034"
a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

Více informací k průběhu ONLINE školení - ZDE

-------------------------------------  -----------------------------------------

 

Lektor semináře/školení -  JUDr. Miroslav KUBÁNEK  - právník, vedoucí odboru kanceláře starosty, město Pelhřimov. Lektor je velmi dobře hodnocený a oblíbený pro svůj srozumitelný a živý výklad prokládaný zkušenostmi z praxe.

 



Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies