Vyhlášky a nařízení obcí, Sbírka předpisů ÚSC

Proces tvorby a vydání vyhlášek a jejich zveřejňování - aktuality 2024

2 290 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 124086
12.9.2024
od 9:00 do 14:10
čtvrtek

Přednáší: PhDr. Alice Urbánková,
Akreditace: AK/PV-244/2021,

Ostrava, DK Akord, Náměstí SNP 1

Pořadatel: OSTRAVA - tel.: +420 599 526 472, +420 734 746 068; e-mail: ostrava@vcmorava.cz

Informace o semináři

Školení je určeno:

  • pro úředníky ÚSC, kteří se podílejí na tvorbě právních předpisů
  • starosty a další členy zastupitelstev obcí, kteří se podílejí na tvorbě právních předpisů

Cíle semináře:

Cílem semináře je vysvětlit proces vydávání obecně závazných vyhlášek s přihlédnutím k jejich zveřejňování ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Problematika bude prezentována v souvislosti s končícím přechodným obdobím pro zveřejňování právních přepisů obci vydaných před nabytím účinnosti zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Pro lepší porozumění bude výklad doplňován modelovými situacemi a konkrétními příklady z praxe s využitím interaktivních vzorů. Zejména se zaměříme na možné chyby a způsoby jejich řešení.  

Prostor dostanou také Vaše dotazy.

Obsah semináře: 

  • proces a tvorba vydávání obecně závazných vyhlášek (schvalování, platnost a účinnost, novelizace)
  • formální a legislativně-technické náležitosti obecně závazných vyhlášek (vnitřní sktruktura a členění)
  • aktuální vzory obecně závazných vyhlášek (včetně interaktivních vzorů) a jejich využití v praxi
  • dopad novely zákona o místních poplatcích na normotvorbu obcí
  • vyhlašování obecně závazných vyhlášek ve Sbírce právních předpisů vydaných po 1. 1. 2022
  • zveřejňování obecně závazných vyhlášek ve Sbírce právních předpisů vydaných před 1. 1. 2022
  • dotazy, diskuze

Lektor semináře

PhDr. Alice Urbánková

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, vedoucí oddělení dozoru Brno-Olomouc.

Organizační informace

V ceně je ranní občerstvení, dobrý oběd a textový materiál pro každého účastníka. 

Místo konání je vybaveno dostatkem bezplatných parkovacích míst a dobrou dostupností autem i MHD. Informace o místě konání - více info zde. 

Máte konkrétní DOTAZ K SEMINÁŘI k této problematice? Můžete nám jej zaslat prostřednictvím formuláře dole na stránce předem a lektor/ka si připraví na seminář odpověď. Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

Časový program semináře:

  8:30 -   9:00          Prezence a ranní občerstvení

  9:00 - 10:30          Zahájení a 1. blok výkladu

10:30 - 10:40          Přestávka krátká

10:40 - 12:10          2. blok výkladu

12:10 - 12:40          Přestávka na chutný oběd

12:40 - 14:10          3. blok výkladu

14:10                       Ukončení, zpětná vazba, osvědčení 

 

Stejný seminář se koná také

ONLINE, 12.9.2024 v 09:00 detail

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.

 

Dále pro Vás chystáme

Vyhlášky a nařízení obcí, Sbírka předpisů ÚSC (online)

Proces tvorby a vydání vyhlášek a jejich zveřejňování - aktuality 2024

12.9.2024 Čtvrtek
PhDr. Alice Urbánková
ONLINE
Více informací