Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

 

 

Tvorba právních předpisů obcemi přehledně a prakticky

Vyhlášky a nařízení obcí, Sbírka předpisů ÚSC


Variabilní symbol: 223181
Datum konání: úterý 26.09.2023
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Sál ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha, Více info
Lektoři: JUDr. Miroslav Kubánek
Cena: 2 090,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR: AK/PV-244/2021
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


Školení je určeno vedoucím a úředníkům územních samosprávných celků, kteří jsou odpovědni za přípravu, tvorbu a vyhlašování právních předpisů obcemi (především odbory vnitřních věcí, správní odbory aj.). Na menších obcích též starostům, místostarostům a dalším zájemcům.

 Cílem semináře je podat účastníkům ucelený přehled o tvorbě právních předpisů obcemi. Vysvětleny budou postupy a pravidla, kterými se normotvorba obcí řídí, vč. odlišností v samostatné i přenesené působnosti (vyhlášky vs. nařízení). Vysvětlen bude i Zákon o Sbírce právních předpisů ÚSC, který od 1.1.2022 upravuje vyhlašování obecních vyhlášek a nařízení. Výklad bude doplněn praktickými příklady a judikáty soudů.


 OBSAH:

 1. Právní úprava pro tvorbu právních předpisů obcemi – nová úprava od 1.1.2022 - zákon č. 35/2021 Sb. a č. 36/2021 Sb.
 2. Úvod do problematiky (legislativa obecně, legislativa /novotvorba/ ve veřejné správě).
 3. Hierarchie právních předpisů (ústavní pořádek, zákonné právní normy, podzákonné právní normy), ústavní základy obecní legislativy.
 4. Právní předpisy obcí, jejich rozdělení, rozdíly (obecně závazné vyhlášky, nařízení).
 5. Legislativní proces, legislativně technická pravidla normotvorby obcí.
 6. Sbírka právních předpisů ÚSC (sbírka, zveřejňované dokumenty, metadata, platnost a účinnost, číslování, opravy nesprávností, nahlížení).
 7. Některé změny právních předpisů v souvislosti se Sbírkou právních předpisů ÚSC.
 8. Obecně závazné vyhlášky obcí (včetně příkladů a poznatků ústavního soudu).
 9. Nařízení obcí (některá zákonná zmocnění).
 10. Dozor nad obecní normotvorbou.
 11. Odpovědi na dotazy z praxe účastníků, shrnutí a závěr.

Účastníci obdrží osvědčení.

Úředníkům ÚSC vystavíme osvědčení s akreditací MV ČR.

 

V ceně zahrnuto občerstvení a materiál poskytnutý lektorem. 

 

Přednáší: JUDr. Miroslav KUBÁNEK vedoucí kanceláře starosty a tajemníka  město Pelhřimov, zkušený a výborně hodnocený lektor pro svůj velice praktický a srozumitelný výklad.

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem na  brno@vcmorava.cz  a lektor si připraví na seminář odpověď. Do předmětu prosím uveďte:  DOTAZ K SEMINÁŘI 223181 


  

 

 

 
Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies