Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

 

Vážení zákazníci, po odeslání přihlášky si prosím pečlivě zkontrolujte,zda jste se přihlásili na prezenční nebo online seminář. 

Aktuální judikáty a postupy v praxi 2023

Vyvlastnění pozemků a staveb (online)


Variabilní symbol: 123069
Datum konání: úterý 20.06.2023
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: WEBINÁŘ, , ONLINE, Více info
Lektoři: JUDr. Miluška Jarošová
Cena: 2 090,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR: AK/PV-28/2011
Akci zajišťuje: středisko Ostrava - tel.: 599 526 472, 734 746 068; email: ostrava@vcmorava.cz


Vyvlastnění pozemků a staveb (online)

se zaměřením na

Aktuální judikáty a postupy v praxi 2023

 

Školení je určeno:

 

Školení je určeno pracovníkům vyvlastňovacích úřadů a současně i pracovníkům majetkoprávních a investičních odborů městských a obecních úřadů, účastníkům procesu přípravy, povolování a realizace výstavby, především investorům, inženýrským a projekčním kancelářím, autorizovaným inženýrům, architektům a technikům činným ve výstavbě - na úseku dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.

 

Cíle semináře: 

 

Shrnout poslední vývoj v právní úpravě vyvlastnění, upozornit Vás na aktuální novely a především vysvětlit prakticky a přehledně postupy v řízení o vyvlastnění při respektování zvláštností, plynoucích ze zák. č.416/2009 Sb. - vč. jeho novelizací.

 

Při výkladu jednotlivých pojmů na úseku vyvlastnění budete upozorněni na chyby v průběhu negociačního řízení a záludnosti plynoucí z dvojkolejné právní úpravy vyvlastnění.

 

Objasněny budou též otázky spojené se zřízením a zrušením věcných břemen ve vazbě na vyvlastnění. Seznámíte se také s judikaturou, a to jak na úseku soudním správním, tak soudním civilním.

 

 

Prostor samozřejmě dostanou také Vaše dotazy

 

 

 Obsah semináře: 

 

1.      Zák. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), jeho novelizace účinné ke dni semináře.

2.      Speciální úprava vyvlastnění podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, včetně jeho následných novelizací

3.      Vyvlastnění pro stavby realizované v minulosti.

4.      Vymezení základních pojmů na úseku vyvlastňování (pojem vyvlastnění, účely).

5.      Vymezení a zdůvodnění neurčitého právního pojmu „veřejný zájem“, jeho prokazování dle zvláštních právních předpisů v řízení o vyvlastnění, provádění testu proporcionality převahy veřejného zájmu vyvlastňovacím úřadem ve vyvlastňovacím řízení, judikatura k této problematice

6.      Tituly pro vyvlastnění pozemků a staveb, zřízení věcných břemen a zrušení věcných břemen - podle stavebního zákona a podle zvláštních zákonů.

7.      Postup vyvlastnitele před zahájením vyvlastňovacího řízení – negociační řízení, rozdílnost postupu u vyvlastnění pro stavby, vyjmenované v zák. č. 416/2009 Sb., rozsah posuzování postupu vyvlastnitele v negociačním řízení vyvlastňovacím úřadem.

8.      Posuzování naplnění podmínek vyvlastnění vyvlastňovacím úřadem.

9.      Náhrada za vyvlastnění (principy, formy náhrady, lhůta pro poskytnutí náhrady, podklady pro stanovení výše náhrady).

10.  Vyvlastňovací řízení

a.      změna příslušnosti k řízení u dopravních staveb,

b.      žádost o vyvlastnění a její náležitosti,

c.       průběh řízení (ústní jednání, přerušení a zastavení řízení, možnost uzavření dohody mezi vyvlastňovanými a vyvlastnitelem v průběhu řízení),

d.      rozhodnutí o vyvlastnění a jeho náležitosti.

11.  Přezkum rozhodnutí ve správním soudním řízení a v civilním soudním řízení.

12.  Seznámení s nejzajímavějšími rozsudky správních soudů (vyvlastnění) a rozsudky civilních soudů (stanovení náhrady).

13.  Aktuální informace o stavu příprav nového zákona o vyvlastnění, rozdíly oproti stávající právní úpravě

14.  Judikatura k výše uvedeným bodům

15.  Řešení dotazů z praxe účastníků.

 

Lektorka semináře:

 

JUDr. Miluška JAROŠOVÁ   odbor ÚP a stavebního řádu, Krajský úřad MSK, osvědčená lektorka s rozsáhlými zkušenostmi z praxe

 

Organizační informace k semináři:

 

Účastníci obdrží po semináři elektronický dokument OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MV ČR.

 

V ceně je textový materiál pro každého účastníka. 

 

Přihlášení do on-line učebny je velmi jednoduché a není potřeba nic instalovat. Stačí aktuální internetový prohlížeč ve Vašem počítači nebo chytrý telefon s připojením na internet. 

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektorka si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz ---> „Dotaz k semináři 123069"
a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

Časový program semináře:

 

  8:30 -   9:00          Otevření online učebny a přihlašování účastníků

  9:00 - 10:30          Zahájení a 1. blok výkladu

10:30 - 10:50          Přestávka 20 minut

10:50 - 12:20          2. blok výkladu

12:20 - 12:30          Přestávka 10 minut

12:40 - 14:00          3. blok výkladu

 

14:00                       Ukončení, zpětná vazbaVzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies