Tři náročné situace v praxi vedoucího pracovníka (online)

Zadávání úkolů, vytýkání nedostatků, řešení konfliktů

1 990 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 223025
13.6.2023
od 9:00 do 14:00
úterý

Přednáší: Mgr. Věra Máchová,
Akreditace: MV ČR pro VE: AK/VE-20/2023,

ONLINE, WEBINÁŘ,

Pořadatel: BRNO - tel.: +420 543 216 247, +420 773 309 909, +420 773 309 908; e-mail: brno@vcmorava.cz

Informace o semináři

 

  Cílem semináře je přiblížit Vám vybrané zásady a techniky moderního managementu a především pak jejich aplikaci při řešení tří náročných situací v praxi vedoucího

            1. - efektivní zadávání a delegování úkolů,

            2. - vytýkání nedostatků podřízenému,

            3. - řešení konfliktů mezi podřízenými.

 Školení je určeno především vedoucím úředníkům ÚSC, vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací a všem ostatním zájemcům.

 


 

OBSAH:

Ø   Manažerská role a autorita manažera - základní principy zacházení s mocí, osobnost manažera, přirozená autorita a další zdroje autority manažera.

Ø   Z výkonné funkce na funkci vedoucí - v základních bodech.

Ø   Poznávání podřízených - typologie „umí-chce“, situační styl řízení, řízení prostřednictvím cílů.

Ø   Tři náročné situace a jejich zvládání z pozice vedoucího pracovníka:

1. situace - Efektivní zadávání a delegování úkolů

  - zadávání úkolů vs. delegování,

  - motivační typologie, hierarchie potřeb - Maslowova pyramida,

  - metoda SMART.

2. situace - Vytýkání chyb a nedostatků podřízenému

  - obecné zásady podávání zpětné vazby,

  - pozitivní zpětná vazba: ocenění, pochvala,

  - čtyři způsoby jak sdělit výtku / kritiku,

  - odstupňovaná kritika,

  - zvládání námitek.

3. situace - Řešení konfliktů mezi podřízenými  

  - co je to konflikt,

  - základní přístupy k řešení konfliktů,

  - zprostředkování, arbitráž, delegování,

  - techniky řešení konfliktu na úrovni organizace.

Ø   Dotazy, testy formou chatu.

 

 Stejný seminář můžete navštívit také prezenčně v PRAZE na Novotného lávce ve čtvrtek 27.4.2023. Výhodou je samozřejmě přímý kontakt s přednášející a kolegy a diskuse nad složitými situacemi z Vaší praxe.

 

 

Účastníci obdrží obdrží osvědčení. Úředníci ÚSC s akreditací MV  VE pro vedoucí pracovníky.

 

 

 

 


Přednáší : Mgr. Věra Máchová –  dlouholetá zkušenost s kurzy z oblasti psychologie a managementu, vynikající hodnocení od účastníků.


Pro připojení k webináři není třeba nic instalovat, kliknete na link a jste v učebně.

Stačí Vám standardní webový prohlížeč v počítači nebo mobilním telefonu (ideálně Chrome, Firefox, Edge v aktualizované verzi), sluchátka nebo reproduktory.

Kameru ani mikrofon účastníci nevyužijí, dotazy pro přehlednost kladou formou chatu.

ONLINE, Více info 

Lektor semináře

Mgr. Věra Máchová

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.