Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

 

Vážení zákazníci, po odeslání přihlášky si prosím pečlivě zkontrolujte,zda jste se přihlásili na prezenční nebo online seminář. 

VZ malého rozsahu a zjednodušeného podlimitního řízení

Zadávání veřejných zakázek


Variabilní symbol: 223168
Datum konání: čtvrtek 01.06.2023
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Sál ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha, Více info
Lektoři: Mgr. Ing. Jan Hajzler
Cena: 1 990,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR: AK/PV-284/2009
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


 

 Cílem semináře je provést Vás zadávacím řízením krok za krokem vč. praktických příkladů pro veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) a zjednodušeného podlimitního řízení (ZPŘ).

Dozvíte se, jak administrovat veřejné zakázky plně elektronicky  a současně bude vysvětleno, zda a jak tuto povinnost splnit u veřejných zakázek malého rozsahu.

Budete seznámeni s hlavními změnami vč. plánovaných Zákona o zadávání veřejných zakázek a jeho užití u veřejných zakázek malého rozsahu.

Lektor se zadáváním zakázek zabývá ve své praxi a podělí se Vámi o konkrétní užitečné poznatky a praktické zkušenosti, vč. rozhodovací praxe ÚOHS.

  Školení je určeno zadavatelům veřejných zakázek na všech úrovních (obce, města, kraje, školy, nemocnice, sociální zařízení aj. příspěvkové organizace, obchodní společnosti obcí a měst, správní úřady, sektoroví zadavatelé, dotovaní zadavatelé) - pracovníkům, kteří jsou odpovědni za zadávání veřejných zakázek (investice a pořizování dodávek či služeb). Na menších obcích též starostům a členům obecních rad.

 


OBSAH:

  1. Zákon o zadávání veřejných zakázek a jeho užití u veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR); plánovaná velká novela zákona
  2. Povinnost vést elektronické zadávací řízení 
  3. Vztah veřejných zakázek k registru smluv.
  4. Sociálně odpovědné veřejné zadávání
  5. Dotační aspekty při procesu veřejných zakázek
  6. Hlavní změny, které přinesl (nový) zákon a jejich vliv na VZMR a ZPŘ:
   • některé pojmy (poddodavatel, …), nová zásada zadávacího řízení - přiměřenost
   • vyloučení uchazeče pro jeho neschopnost a špatné zkušenosti.
   • splátkový kalendář u daní, veřejného zdravotního a sociálního pojištění
   • stanovení vzorce pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu
   • možnost zohlednit kvalitní nabídku - pevná cena za předmět plnění
   • platby přímo subdodavatelům
   • možnost zrušit zadávací řízení.
  7. Zadávací řízení krok za krokem - praktické příklady pro VZMR a ZPŘ:
   • vzorová zadávací dokumentace, její zveřejnění
   • otevírání obálek s nabídkami, vyřazení vadných nabídek (při otevírání obálek)
   • komise pro posouzení a hodnocení nabídek, posouzení kvalifikace/způsobilosti uchazečů
   • výzva k vysvětlení nabídky, jejímu doplnění, vyřazení nevyhovujících nabídek (obsahově vadná nabídka), výzva k vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny
   • rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, oznámení výsledků uchazečům
   • příjem námitek uchazečů a jejich vyřízení
   • zveřejnění uzavřené smlouvy
   • zveřejnění skutečné výše plnění za zakázku a seznam subdodavatelů na profilu zadavatele
   • vyhotovení archivní dokumentace.
  8. Užitečné poznatky a zkušenosti s aplikací zákona, vč. rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) - průběžně v jednotlivých částech výkladu
  9. Protiruské sankce.
  Shrnutí, dotazy a společná diskuze

 Účastníci obdrží osvědčení. Úředníci ÚSC  s akreditací MV ČR.

V  ceně semináře zahrnut materiál a občerstvení.

  


 

Přednáší: -  Mgr. Ing. Jan Hajzler  - odborník na veřejné zakázky s řadou praktických zkušeností z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, veřejné vysoké školy; věnuje se v praxi problematice veřejných zakázek v obecní samosprávě, spolupracuje s advokátními kancelářemi na rozborech zadávacích řízení z pohledu aktuální rozhodovací praxe ÚOHS a dále působí jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Věnuje se rovněž publikační činnosti (zejm. na prestižním serveru epravo.cz).

 


Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem na  brno@vcmorava.cz  a lektor si připraví na seminář odpověď. Do předmětu prosím uveďte:  DOTAZ K SEMINÁŘI 223168 
Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies