Zadávání veřejných zakázek

Praktické postupy, přijatá novela a dotační aspekty VZ

2 190 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 124057
28.5.2024
od 9:00 do 14:00
úterý

Přednáší: Mgr. Ing. Jan Hajzler,
Akreditace: AK/PV-284/2009,

Olomouc, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B

Pořadatel: OSTRAVA - tel.: +420 599 526 472, +420 734 746 068; e-mail: ostrava@vcmorava.cz

Informace o semináři

Zadávání veřejných zakázek  

se zaměřením na

Praktické postupy, přijatá novela a dotační aspekty VZ

 

Školení je určeno:

           Zadavatelům veřejných zakázek - obce, města, kraje, školy, nemocnice, sociální zařízení aj. příspěvkové organizace, obchodní společnosti obcí a měst, správní úřady, sektoroví zadavatelé, dotovaní zadavatelé.

           Zejména všem pracovníkům, kteří jsou odpovědni za zadávání veřejných zakázek a provádějí jejich administraci (investice a pořizování dodávek či služeb).

           Na menších obcích též starostům a členům obecních rad.

 

Cíle semináře: 

·       Seznámit Vás s praktickými postupy při zadávání veřejných zakázek.

·       Provedeme Vás jednotlivým etapami od prvních kroků, až po ukončení VZ.

·       Seznámíme Vás s aktuálními informacemi a praxí k přijaté velké novele zákona o ZVZ.

·       Ukážeme, jak se vyhnout nevhodným či chybným postupům v procesu administrace veřejných zakázek.

·       Součástí výkladu bude také důležitá rozhodovací praxe ÚOHS, stanoviska ÚOHS a MMR ČR k veřejným zakázkám.

·       Prostor samozřejmě dostanou také Vaše dotazy.

 

 

Stejný seminář můžete navštívit také jako prezenční seminář v Ostravě 25.4.2024 - více info zde.   Nebo jako online webinář dne 28.5.2024 - více info zde.

 

 

Obsah semináře: 

1.               Právní úprava zadávání veřejných zakázek - zákon č. 134/2016 Sb., prováděcí a související předpisy; velká novela zákona

2.               Vysvětlení důležitých pojmů (veřejná zakázka, druhy a režimy VZ, zadávací řízení, předmět VZ, předpokládaná hodnota, zadavatel, dodavatel, poddodavatel…).

3.               Zásady zadávání VZ - transparentnost, rovnost, přiměřenost, zákaz diskriminace

4.               Sociálně odpovědné veřejné zadávání

5.               Dotační aspekty při procesu veřejných zakázek

6.               Elektronizace veřejných zakázek.

7.               Aplikace zákona při zadávání VZ – výklad vč. zkušeností a poznatků z praxe:

a)     záměr zadavatele pořídit věc (dodávku), službu či stavební práce - druh a předmět zakázky,

b)     stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, zákaz účelového dělení zakázek,

c)     předběžné oznámení úmyslu zahájit zadávací řízení,

d)     předběžné konzultace - možnost konzultací s dodavateli před zahájením řízení,

e)     určení režimu veřejné zakázky - kritéria,

f)     zadávací dokumentace, příprava a obsah,

g)     hodnocení nabídek a výběr dodavatele,

h)    střet zájmů (ohrožení nestrannosti či nezávislosti, čestná prohlášení),

i)      vyloučení uchazeče pro jeho “neschopnost“,

j)     jednotné evropské osvědčení - jednodušší prokazování kvalifikace,

k)     dodatečná možnost doplnění dokladů v nabídce,

l)      vzorec pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu,

m)   kdy nelze soutěžit na cenu,

n)    možnost zohlednit kvalitní nabídku,

o)     možnost zrušit zadávací řízení,

p)     uveřejňování smlouvy a skutečně uhrazené ceny,

q)     uchovávání dokumentace o zadávacím řízení.

8.               Veřejné zakázky a registr smluv.

9.               Rozhodovací praxe a stanoviska (ÚOHS, MMR), metodická doporučení - průběžně během výkladu.

10.            Protiruské sankce.

11.            Shrnutí, dotazy a společná diskuze.

 

 

Lektor semináře:

Mgr. Ing. Jan Hajzler odborník na veřejné zakázky s řadou praktických zkušeností z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, veřejné vysoké školy; přednášející se dále věnuje problematice veřejných zakázek v obecní samosprávě, spolupracuje s advokátními kancelářemi na rozborech zadávacích řízení z pohledu aktuální rozhodovací praxe ÚOHS a dále působí jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Přednášející se rovněž věnuje publikační činnosti (zejm. na prestižním serveru epravo.cz).

 

 

Organizační informace k semináři:

 

Účastníci obdrží po semináři elektronický dokument OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MV ČR.

 

V ceně je dopolední občerstvení, teplé nápoje po celý den, voda a textový materiál pro každého účastníka. Místo konání je dobře dostupné MHD, autobusovou (2 zastávky busem MHD) a vlakovou dopravou (3 minuty pěšky z vlakového nádraží Olomouc hl. n.)

 

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektorka si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz ---> „Dotaz k semináři 124057"
a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

Časový program semináře:

 

  8:30 -   9:00          Prezence a ranní občerstvení

  9:00 - 10:30          Zahájení a 1. blok výkladu

10:30 - 10:50          Přestávka na občerstvení

10:50 - 12:20          2. blok výkladu

12:20 - 12:30          Přestávka krátká

12:40 - 14:00          3. blok výkladu

14:00                       Ukončení, zpětná vazba

 

 

Lektor semináře

Mgr. Ing. Jan Hajzler

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.