Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

Odměňování zastupitelů obcí s ohledem na komunální volby 2022

Zákon o obcích a jeho aplikace


Variabilní symbol: 222125
Datum konání: čtvrtek 01.09.2022
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Sál ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha, Více info
Lektoři: Ing. Jana Krumlová
Cena: 1 890,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR: AK/PV-270/2010
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


Zákon o obcích a jeho aplikace

 PRÁVNÍ POMĚRY A ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTEV OBCÍ  s důrazem na aplikaci platné právní úpravy v souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí v roce 2022

 


Školení je určeno zejména tajemníkům, personalistům a mzdovým účetním, kteří zajišťují personální a mzdovou agendu pro členy zastupitelstva obce, pracovníkům zajišťujícím chod zastupitelstva obce a dále pro pracovníky krajských úřadů, kteří provádějí přezkoumávání hospodaření obcí. Seminář je také určen pro starosty a místostarosty, členy kontrolních a finančních výborů zastupitelstva, jakož i fyzické osoby, které do zastupitelstva obce kandidují.

 

Cílem semináře je vysvětlit Vám odměňování členů zastupitelstev obcí s důrazem na problematiku poskytování odměn v souvislosti s komunálními volbami v roce 2022, ať už dosavadním či nově zvoleným členům. Vysvětleny budou zásady odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstev s ohledem na další předpisy upravující tuto oblast, kdo má či nemá nárok na odchodné, za jakých podmínek a v jaké výši, problematika dovolené, resp. nevyčerpané dovolené aj. Pro lepší porozumění bude výklad doplňován modelovými situacemi a konkrétními příklady z praxe.

 


OBSAH:

 

1)       Legislativní úprava – které právní normy problematiku upravují

2)       Vymezení dotčené skupiny osob a dalších zásadních skutečností

·          vznik/zánik mandátu člena zastupitelstva (rozhodná data, způsob, neslučitelnost funkcí), funkční období/doba výkonu funkce, uvolněný/neuvolněný člen zastupitelstva, vyhrazená působnost zastupitelstva

3)     Zabezpečení samosprávy obce ode dne voleb do zvolení nových orgánů obce a navazující zásady odměňování dotčených členů zastupitelstva obce

4)     Odměňování členů zastupitelstva obce za výkon funkce

·          Odměňování obecně (struktura odměn a peněžitých plnění za výkon funkce, obecné zásady, např. krácení odměn podle doby výkonu funkce apod.)

·          Odměňování uvolněných členů zastupitelstva – zásady, specifika

·          Poskytování náhrad a odměňování neuvolněných členů zastupitelstva možnosti, zásady, specifika

·          Odměňování členů zastupitelstva ve speciálních situacích (dlouhodobé zastupování)

·          Specifika odměňování po volbách do zastupitelstev obcí (konec volebního období, volební mezidobí, zahájení odměňování nově zvolených členů zastupitelstva obce)

5)    Odchodné

6)    Problematika dovolené

7)    Ostatní – mimořádné odměny, další peněžitá plnění

8)    Dotazy a diskuse k tématu

   

Účastníci obdrží osvědčení. Úředníci ÚSC s akreditací MV ČR.

V ceně zahrnuto občerstvení a materiál poskytnutý přednášející.

 


Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem na brno@vcmorava.cz a lektorka si připraví na seminář odpověď. Do předmětu prosím uveďte Dotaz k semináři 222125

 PŘEDNÁŠÍ: Ing. Jana KRUMLOVÁ, specialistka na problematiku odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků v odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, spoluautorka metodických materiálů a stanovisek Ministerstva vnitra k předmětné tématice, spoluautorka jednotlivých novelizací nařízení vlády a návrhu příslušného změnového zákona s novou koncepcí odměňování a právních poměrů členů zastupitelstev územních samosprávných celků, která nabyla účinnosti k 1. lednu 2018.

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies