Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

 

Vážení zákazníci, po odeslání přihlášky si prosím pečlivě zkontrolujte,zda jste se přihlásili na prezenční nebo online seminář. 

Odměňování zastupitelů s důrazem na komunální volby 2022

Zákon o obcích a jeho aplikace (online)


Variabilní symbol: 122036
Datum konání: úterý 13.09.2022
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: WEBINÁŘ, , ONLINE, Více info
Lektoři: PhDr. Alice Urbánková
Cena: 1 990,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ... AK/PV-545/2022
Akci zajišťuje: středisko Ostrava - tel.: 599 526 472, 734 746 068; email: ostrava@vcmorava.cz


 

Zákon o obcích a jeho aplikace (online)

se zaměřením na

ODMĚŇOVÁNÍ  ZASTUPITELŮ S DŮRAZEM NA KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022

 

 

 

Školení je určeno

Školení je určeno zejména pro tajemníky, personalisty, mzdové účetní, pracovníkům zajišťujícím chod zastupitelstva a dále pro pracovníky krajských úřadů, kteří provádějí přezkoumávání hospodaření obcí.

Školení je rovněž určeno pro starosty, místostarosty, členy kontrolních a finančních výborů zastupitelstev.

 

 

Cíle semináře

Cílem semináře je vysvětlit Vám odměňování členů zastupitelstev obcí s důrazem na problematiku poskytování odměn v souvislosti s komunálními volbami 2022. Problematika odměňování bude vyložena uceleně s ohledem na další předpisy upravující tuto oblast. Pro lepší porozumění bude výklad doplňován modelovými situacemi a konkrétními příklady z praxe.

 

 

OBSAH:

  1. Právní postavení člena zastupitelstva obce
    • výkon veřejné funkce, vznik a zánik mandátu člena zastupitelstva, rozdíly mezi pracovním poměrem a výkonem veřejné funkce, obecná právní úprava v zákoníku práce a speciální úprava v zákonu o obcích, rozdíly mezi uvolněným a neuvolněným členem zastupitelstva.
  2. Zásady odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstev
    • rozdíly v odměňování a ostatních nárocích členů zastupitelstev, odměny a další možná plnění za výkon funkce, odměňování při výkonu více funkcí (kumulace odměn), mimořádné odměny, možnosti krácení odměny, doba nemoci, splatnost a výplata odměn, refundace a paušální náhrady.
  3. Ostatní právní nároky a peněžitá plnění členům zastupitelstva
    • právní úprava nároku na dovolenou, čerpání dovolené, otázka nevyčerpané dovolené a možnosti jejího proplácení, nároky v souvislosti se zánikem mandátu člena zastupitelstva, odvoláním z určité funkce (starosty, místostarosty, uvolněného člena zastupitelstva) nebo při rezignaci na takovou funkci, nárok na odměnu ve volebním mezidobí, odměňování bývalých členů zastupitelstva po nových volbách do zastupitelstev obcí do zvolení nových orgánů obce.
  4. Diskuze k daným tématům, aktuální informace k datu semináře.

 

 

 

Účastníci obdrží po webináři  OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MV ČR.


 

V ceně je textový materiál – link pro stažení materiálu obdrží účastníci před webinářem.

 

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektorka si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz ---> „Dotaz k semináři 122036"

a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

Více informací k průběhu ONLINE školení - ZDE

-------------------------------------  -----------------------------------------

 

Lektorka semináře/školení -   PhDr. Alice Urbánková  - (odbor veřejné správy, dozoru a kontroly)

 

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies