Zákon o obcích a jeho aplikace (online)

Zákon o obcích a veřejná správa – podpora k ZOZ

2 090 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 224033
18.6.2024
od 9:00 do 14:00
úterý

Přednáší: JUDr. Eva Zlámalová,
Akreditace: MV ČR: AK/PV-545/2022,

ONLINE, WEBINÁŘ,

Pořadatel: BRNO - tel.: +420 543 216 247, +420 773 309 909, +420 773 309 908; e-mail: brno@vcmorava.cz

Informace o semináři

 

Cílem semináře je vysvětlit a současně procvičit vybrané otázky z obecné části ZOZ se zaměřením na okruhy

            - Obecné principy organizace a činnosti veřejné správy

            - Obecní zřízení, krajské zřízení, hlavní město Praha.

 Školení je určeno především úředníkům územních samosprávných celků, kteří se připravují ke složení zkoušky z obecné části ZOZ (zvláštní odborné způsobilosti) a potřebují si upevnit své znalosti.Snahou lektorky, která působí jako zkušební komisařka ZOZ, je podat srozumitelný výklad a naučit Vás problematice porozumět.


 OBSAH:

1.       Organizace a činnost veřejné správy (VS) - důležité právní předpisy a jejich význam.

2.       Základní charakteristika VS, vymezení pojmů, systém veřejné správy.

3.       Postavení správních orgánů v systému VS, principy činnosti, státní správa a územní samospráva.

4.       Obec jako územní samosprávný celek. Charakteristické znaky a postavení obcí. Vznik a zánik obce.

5.       Občané obce a jejich práva.

6.       Území obce a jeho změny.

7.       Samostatná působnost obce - vymezení pojmu, charakteristické znaky.

8.       Volby do zastupitelstva obcí a místní referendum.

9.       Přenesená působnost vykonávaná orgány obcí - vymezení pojmu, charakteristické znaky, rozsah pověření k výkonu přenesené působnosti.

10.    Orgány obce - jejich charakteristika, postavení a pravomoci - zastupitelstvo, rada, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce.

11.    Dozor - nad výkonem samostatné a přenesené působnosti obcí.

Shrnutí učiva, odpovědi na závěrečné dotazy

 


 

 Účastníci obdrží osvědčení . Úředníci ÚSC  s akreditací MV ČR. 

  V ceně je zahrnut materiál, odkaz bude zaslán před webinářem. 

 


Pro připojení k webináři není třeba nic instalovat, kliknete na link a jste v učebně.

Stačí Vám standardní webový prohlížeč v počítači nebo mobilním telefonu (ideálně Chrome, Firefox, Edge v aktualizované verzi), sluchátka nebo reproduktory.

Kameru ani mikrofon účastníci nevyužijí, dotazy pro přehlednost kladou formou chatu.

ONLINE, Více info 

 

Lektor semináře

JUDr. Eva Zlámalová

Akreditovaná lektorka a zkušební komisařka ZOZ, právník s mnohaletou zkušeností ve veřejné správě. Zkušená přednášející oblíbená pro svůj velice srozumitelný výklad.

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.

 

Dále pro Vás chystáme

Zákon o obcích a jeho aplikace

Zákon o obcích a veřejná správa – podpora k ZOZ

18.6.2024 Úterý
JUDr. Eva Zlámalová
Praha
Více informací

Správní řád - aktuality a praxe

Správní řád – podpora k ZOZ (obecná část)

12.9.2024 Čtvrtek
JUDr. Eva Zlámalová
Praha
Více informací

Správní řád - aktuality a praxe

Správní řád – podpora k ZOZ (obecná část)

24.9.2024 Úterý
JUDr. Eva Zlámalová
Brno
Více informací