Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

Zákon o obcích a veřejná správa – podpora přípravy k ZOZ

Zákon o obcích a jeho aplikace (online)


Variabilní symbol: 122037
Datum konání: čtvrtek 29.09.2022
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: WEBINÁŘ, , ONLINE, Více info
Lektoři: JUDr. Eva Zlámalová
Cena: 1 990,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR: AK/PV-270/2010
Akci zajišťuje: středisko Ostrava - tel.: 599 526 472, 773 309 906, 773 309 907; email: ostrava@vcmorava.cz


ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ - WEBINÁŘ SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 29.9.2022 V 9:00 HOD

 

Zákon o obcích a jeho aplikace (online)

se zaměřením na

Zákon o obcích a veřejná správa – podpora přípravy k ZOZ

 

 

Cílem webináře je vysvětlit Vám přehledně a srozumitelně vybrané kapitoly z obecné části ZOZ se zaměřením na okruhy

            - Obecné principy organizace a činnosti veřejné správy

            - Obecní zřízení, krajské zřízení, hlavní město Praha.

 

 

Školení je určeno úředníkům územních samosprávných celků, kteří se připravují ke složení zkoušky z obecné části ZOZ (zvláštní odborné způsobilosti).

 

 

OBSAH:

 1. Důležité právní předpisy a jejich význam pro organizaci a činnost veřejné správy (VS).
 2. Základní charakteristika VS, vymezení pojmů, systém veřejné správy.
 3. Postavení správních orgánů v systému VS, principy činnosti, státní správa a územní samospráva.
 4. Obec jako územní samosprávný celek. Charakteristické znaky a postavení obcí. Vznik a zánik obce.
 5. Občané obce a jejich práva.
 6. Území obce a jeho změny.
 7. Samostatná působnost obce - vymezení pojmu, charakteristické znaky.
 8. Volby do zastupitelstva obcí a místní referendum.
 9. Přenesená působnost vykonávaná orgány obcí - vymezení pojmu, charakteristické znaky, rozsah pověření k výkonu přenesené působnosti.
 10. Orgány obce - jejich charakteristika, postavení a pravomoci - zastupitelstvo, rada, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce.
 11. Dozor - nad výkonem samostatné a přenesené působnosti obcí.
 12. Shrnutí učiva, odpovědi na závěrečné dotazy.

 

                        Doporučujeme mít k ruce na webináři platné znění zákona o obcích.        

 

Účastníci obdrží po webináři  OSVĚDČENÍ  s akreditací MV ČR

 

V ceně je textový materiál – link pro stažení materiálu obdrží účastníci před webinářem.

 

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektorka si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz -> „Dotaz k semináři 122037"
a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

Více informací k průběhu ONLINE školení - ZDE

-------------------------------------  -----------------------------------------

 

Lektorka webináře/školení -  JUDr. Eva ZLÁMALOVÁ  - akreditovaná lektorka zkušební komisařka ZOZ, právník s mnohaletou zkušeností ve veřejné správě.
Jako lektorka je účastníky výborně hodnocena pro svůj srozumitelný výklad.

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies