Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

 

Vážení zákazníci, po odeslání přihlášky si prosím pečlivě zkontrolujte,zda jste se přihlásili na prezenční nebo online seminář. 

Veřejné prostranství obce a nakládání s ním

Zákon o obcích a jeho aplikace (online)


Variabilní symbol: 223037
Datum konání: pátek 02.06.2023
Čas zahájení: 08:00      Čas ukončení: 13:00
Místo konání: WEBINÁŘ, , ONLINE, Více info
Lektoři: JUDr. Miroslav Kubánek
Cena: 1 990,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR: AK/PV-545/2022
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.czCílem tohoto semináře je poskytnout Vám ucelený přehled k problematice veřejného prostranství z pohledu obce,  seznámíte s praktickými postupy a možnostmi úpravy režimu na veřejných prostranstvích dle zákona o obcích a občanského zákoníku.

 Školení je určeno široké skupině úředníků, na malých obcích starostům, kteří se potřebují  orientovat v problematice veřejného prostranství obce (obecně závazná vyhláška o místním poplatku, zábor pozemní komunikace, ochrana zeleně….).

 


OBSAH:

 1. Pojem veřejného prostranství

2. Definice veřejného prostranství , §34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, další prostory přístupné každému bez omezení )

3. Veřejnoprávní nebo soukromoprávní úprava?

4. Veřejnoprávní možnosti úpravy režimu na veřejných prostranstvích


A – Kamerový systém

Povinnosti správce Kamerový systém nesmí nadměrně zasahovat do soukromí, lhůta, subjekt údajů

B – Konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích

C – Používání zábavné pyrotechniky na veřejných prostranstvích

D – Hluk (hlučné činnosti) a rušení nočního klidu

§ 5 Přestupky proti veřejnému pořádku

E – Podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných akcí

F – Znečištění ulic a jiných veřejných prostranství

G – Rozdělávání a udržování otevřených ohňů

H – Ochrana a údržba veřejné zeleně (sekání, úklid)

I – Chov zvířat – pravidla pro pohyb psů a jiných zvířat, zákaz vstupu zvířaty

J – Žebrání

K – Prostituce

L – Jízda na skateboardech a kolečkových bruslích na veřejných prostranstvích

N – Nepovolené vylepování plakátů

O – Malování po zdech (graffiti)

P – užívání veřejného prostranství (jiným než obecným způsobem – zvláštní užívání), tzv. zábory


5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání (zábor) veřejného prostranství

6. Zábor veřejného prostranství, pokud se jedná o pozemní komunikaci (zvl. užívání) a mimo pozemní komunikaci
7. Nájem či výpůjčka veřejného prostranství ve vlastnictví obce  ( zákon o obcích, OZ)

8. Diskuse, odpovědi na dotazy z praxe účastníků průběžně

 

 


Účastníci obdrží osvědčení . Úředníci ÚSC  s akreditací MV ČR.

Odkaz na materiál poskytnutý lektorem bude zaslán účastníkům mailem před kurzem.
 

LEKTOR:  JUDr. Miroslav KUBÁNEK  -  zkušený a účastníky výborně hodnocený přednášející z praxe,  dlouholetý vedoucí kanceláře starosty města.

 


 Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem na  brno@vcmorava.cz  a lektor si připraví na seminář odpověď. Do předmětu prosím uveďte:  DOTAZ K SEMINÁŘI 223037 


 

 

 Pro připojení k webináři není třeba nic instalovat, kliknete na link a jste v učebně.

Stačí Vám standardní webový prohlížeč v počítači nebo mobilním telefonu (ideálně Chrome, Firefox, Edge v aktualizované verzi), sluchátka nebo reproduktory.

Kameru ani mikrofon účastníci nevyužijí, dotazy pro přehlednost kladou formou chatu.

ONLINE, Více info 

 

  Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies