Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

 

 

Zákon o obcích a veřejná správa – podpora k ZOZ

Zákon o obcích a jeho aplikace (online)


Variabilní symbol: 223042
Datum konání: pátek 22.09.2023
Čas zahájení: 08:30      Čas ukončení: 13:30
Místo konání: WEBINÁŘ, , ONLINE, Více info
Lektoři: JUDr. Eva Zlámalová
Cena: 2 090,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR: AK/PV-545/2022
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


 

Cílem semináře je vysvětlit a současně procvičit vybrané otázky z obecné části ZOZ se zaměřením na okruhy

            - Obecné principy organizace a činnosti veřejné správy

            - Obecní zřízení, krajské zřízení, hlavní město Praha.

  Školení je určeno především úředníkům územních samosprávných celků, kteří se připravují ke složení zkoušky z obecné části ZOZ (zvláštní odborné způsobilosti).


   


  OBSAH:

 1. Důležité právní předpisy a jejich význam pro organizaci a činnost veřejné správy (VS).
 2. Základní charakteristika VS, vymezení pojmů, systém veřejné správy.
 3. Postavení správních orgánů v systému VS, principy činnosti, státní správa a územní samospráva.
 4. Obec jako územní samosprávný celek. Charakteristické znaky a postavení obcí. Vznik a zánik obce.
 5. Občané obce a jejich práva.
 6. Území obce a jeho změny.
 7. Samostatná působnost obce - vymezení pojmu, charakteristické znaky.
 8. Volby do zastupitelstva obcí a místní referendum.
 9. Přenesená působnost vykonávaná orgány obcí - vymezení pojmu, charakteristické znaky, rozsah pověření k výkonu přenesené působnosti.
 10. Orgány obce - jejich charakteristika, postavení a pravomoci - zastupitelstvo, rada, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce.
 11. Dozor - nad výkonem samostatné a přenesené působnosti obcí.
 12. Shrnutí učiva, odpovědi na závěrečné dotazy.

Účastníkům doporučujeme mít k ruce Zákon o obcích.

 


Účastníci obdrží osvědčení.

Úředníkům ÚSC vystavíme osvědčení s akreditací MV ČR.

 

Přednáší:  JUDr. Eva ZLÁMALOVÁ, vyhledávaná přednášející, zkušební komisařka ZOZ IVS Benešov, dlouhodobě právník ústředního orgánu veřejné správy.  


 Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem na  brno@vcmorava.cz  a lektor si připraví na seminář odpověď. Do předmětu prosím uveďte:  DOTAZ K SEMINÁŘI 223042 


 

 

 Pro připojení k webináři není třeba nic instalovat, kliknete na link a jste v učebně.

Mail s přihlašovacím linkem a odkazem na materiál ke stažení obdržíte v průběhu dopoledne 1 den před kurzem. 

Stačí Vám standardní webový prohlížeč v počítači nebo mobilním telefonu (ideálně Chrome, Firefox, Edge v aktualizované verzi), NE internet explorer, seznam. cz nepodporují video/audio, sluchátka nebo reproduktory.

Kameru ani mikrofon účastníci nevyužijí, dotazy pro přehlednost kladou formou chatu.

ONLINE, Více info 

 

 
Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies