Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

K aktuální situaci - čtěte - Důležitou informaci


Zákon o obcích a jeho aplikace

Zákon o obcích a veřejná správa - procvičování k ZOZ


Variabilní symbol: 220098
Datum konání: čtvrtek 20.08.2020
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Sál ČVTS, Novotného lávka 5, Praha, Více info
Lektoři: JUDr. Eva Zlámalová
Cena: 1 790,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR: AK/PV-270/2010
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


 ílem semináře je vysvětlit a současně procvičit vybrané otázky z obecné části ZOZ se zaměřením na okruhy

            - Obecné principy organizace a činnosti veřejné správy

            - Obecní zřízení, krajské zřízení, hlavní město Praha.

  Školení je určeno především úředníkům územních samosprávných celků, kteří se připravují ke složení zkoušky z obecné části ZOZ (zvláštní odborné způsobilosti).


   


  OBSAH:

 1. Důležité právní předpisy a jejich význam pro organizaci a činnost veřejné správy (VS).
 2. Základní charakteristika VS, vymezení pojmů, systém veřejné správy.
 3. Postavení správních orgánů v systému VS, principy činnosti, státní správa a územní samospráva.
 4. Obec jako územní samosprávný celek. Charakteristické znaky a postavení obcí. Vznik a zánik obce.
 5. Občané obce a jejich práva.
 6. Území obce a jeho změny.
 7. Samostatná působnost obce - vymezení pojmu, charakteristické znaky.
 8. Volby do zastupitelstva obcí a místní referendum.
 9. Přenesená působnost vykonávaná orgány obcí - vymezení pojmu, charakteristické znaky, rozsah pověření k výkonu přenesené působnosti.
 10. Orgány obce - jejich charakteristika, postavení a pravomoci - zastupitelstvo, rada, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce.
 11. Dozor - nad výkonem samostatné a přenesené působnosti obcí.
 12. Shrnutí učiva, odpovědi na závěrečné dotazy.

Účastníkům doporučujeme vzít si sebou Zákon o obcích.

 

 


Účastníci obdrží osvědčení.

Úředníkům ÚSC vystavíme osvědčení s akreditací MV ČR.

V  ceně semináře zahrnut textový materiál a občerstvení.


Přednáší:  JUDr. Eva ZLÁMALOVÁ, vyhledávaná přednášející, zkušební komisařka ZOZ IVS Benešov, dlouhodobě právník ústředního orgánu veřejné správy.  
Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies