Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

K aktuální situaci - čtěte - Důležitou informaci


Zákon o obcích a jeho aplikace

Zákon o obcích a veřejná správa – procvičování k ZOZ


Variabilní symbol: 120059
Datum konání: pátek 18.09.2020
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc, Více info
Lektoři: JUDr. Eva Zlámalová
Cena: 1 650,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR _____ č. AK/PV-270/2010
Akci zajišťuje: středisko Ostrava - tel.: 599 526 472, 773 309 906, 773 309 907; email: ostrava@vcmorava.cz


 

Cílem semináře je vysvětlit a současně procvičit vybrané otázky z obecné části ZOZ se zaměřením na okruhy

            - Obecné principy organizace a činnosti veřejné správy

            - Obecní zřízení, krajské zřízení, hlavní město Praha.

 

 

Školení je určeno úředníkům územních samosprávných celků, kteří se připravují ke složení zkoušky z obecné části ZOZ (zvláštní odborné způsobilosti).

 

 

OBSAH:

 1. Důležité právní předpisy a jejich význam pro organizaci a činnost veřejné správy (VS).
 2. Základní charakteristika VS, vymezení pojmů, systém veřejné správy.
 3. Postavení správních orgánů v systému VS, principy činnosti, státní správa a územní samospráva.
 4. Obec jako územní samosprávný celek. Charakteristické znaky a postavení obcí. Vznik a zánik obce.
 5. Občané obce a jejich práva.
 6. Území obce a jeho změny.
 7. Samostatná působnost obce - vymezení pojmu, charakteristické znaky.
 8. Volby do zastupitelstva obcí a místní referendum.
 9. Přenesená působnost vykonávaná orgány obcí - vymezení pojmu, charakteristické znaky, rozsah pověření k výkonu přenesené působnosti.
 10. Orgány obce - jejich charakteristika, postavení a pravomoci - zastupitelstvo, rada, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce.
 11. Dozor - nad výkonem samostatné a přenesené působnosti obcí.
 12. Shrnutí učiva, odpovědi na závěrečné dotazy.

 

                        Doporučujeme vzít si na seminář platné znění zákona o obcích.    

 

Účastníci obdrží v závěru semináře  OSVĚDČENÍ  s akreditací MV ČR

 

V ceně je občerstvení a textový materiál pro každého účastníka.

 

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektorka si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz ->Dotaz k semináři 120059" 
a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

-------------------------------------  -----------------------------------------

 

Lektorka semináře/školení -  JUDr. Eva ZLÁMALOVÁ  - akreditovaná lektorka a zkušební komisařka ZOZ, právník s mnohaletou zkušeností ve veřejné správě.

 

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies