Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

K aktuální situaci - čtěte - Důležitou informaci


Sociální služby - aktuality a praxe

Zákon o sociálních službách


Variabilní symbol: 220079
Datum konání: čtvrtek 27.08.2020
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Dům kultury, Velká Hradební 1025/19, Ústí nad Labem, Více info
Lektoři: Mgr. Ilona Kolářová
Cena: 1 690,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MPSV ČR: A2018/0319-SP/PC/VP a MV ČR: AK/PV-293/2009
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


 

  Cílem semináře je seznámit Vás se současným zněním zákona o sociálních službách, představeny budou nejdůležitější změny v právní úpravě a jejich předpokládané dopady do praxe. Seznámíte se i s platným zněním prováděcích předpisů  v porovnání s připravovanými novými návrhy vyhlášek. V rámci výkladu se dostaneme také k nejčastějším problémům současné praxe. Prostor bude i pro Vaše dotazy a výměnu zkušeností.

 

Školení je určeno vedoucím a sociálním pracovníkům obecních a městských úřadů, u poskytovatelů sociálních služeb a ostatním pracovníkům v sociální oblasti.

 


 

OBSAH:

    1. Podrobné seznámení s aktuálním zněním zákona o sociálních službách a jeho aplikace v praxi v souladu s platnými doporučenými postupy (využití s platných doporučených postupů v praxi).
    2. Prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálních službách - Vyhláška č. 505/2006 Sb. (výpočet úhrad, základní činnosti sociálních služeb, praktické seznámení s přílohami vyhlášky) a Vyhláška č. 332/2013 Sb. o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka (sociální pracovník a sociální práce včetně spolupráce sociálních pracovníků ve vztahu k SZSP, náplň práce v souladu s  katalogem prací a rozdíly v náročnosti činností sociálních pracovníků, individuální plán).
    3. Komentáře k vybraným nejčastějším problémům současné praxe (okruh oprávněných osob, oblast příspěvku na péči, smluvní ujednání v souladu s ochranou osobních údajů, vážně míněný nesouhlas, pracovníci v sociálních službách apod.).
    4. Dotazy a výměna zkušeností z praxe, závěrečná diskuze.
  1. Dotazy a výměnu zkušeností z praxe, závěrečná diskuze.

 

Účastníci semináře obdrží  osvědčení s akreditací MPSV ČR/SP,VP,PP

 Úředníkům ÚSC  vystavíme  i druhé osvědčení s akreditací MV ČR.

V ceně je občerstvení vč. oběda a textový materiál.Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies