Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

K aktuální situaci - čtěte - Důležitou informaci


Sociální služby - aktuality a praxe

Zákon o sociálních službách - srovnání současného znění se zkušenostmi z praxe/příklady a jejich možné řešení


Variabilní symbol: 220065
Datum konání: pátek 09.10.2020
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Éčko - E centrum, Guldenerova 17, Plzeň, Více info
Lektoři: Mgr. Ilona Kolářová
Cena: 1 750,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MPSV ČR: A2018/0319-SP/PC/VP a MV ČR: AK/PV-293/2009
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


 

 ílem semináře je seznámit Vás se současným zněním zákona o sociálních službách, představeny budou nejdůležitější aktuality a změny v právní úpravě a jejich předpokládané dopady do praxe.  V rámci výkladu se dostaneme také k nejčastějším problémům současné praxe. Prostor bude i pro Vaše dotazy a výměnu zkušeností.

 

Školení je určeno vedoucím a sociálním pracovníkům obecních a městských úřadů, u poskytovatelů sociálních služeb a ostatním pracovníkům v sociální oblasti.

 


 

OBSAH:

   1. Seznámení s aktuálním zněním zákona o sociálních službách a jeho aplikací v souladu s platnými doporučenými postupy.
   2. Novinky v sociální oblasti a současná úprava včetně  dopadů v praxi.
   3. Prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálních službách - Vyhláška č. 505/2006 Sb. a Vyhláška č. 332/2013 Sb. (o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka). Aktuální znění a uplatnění v praxi.
   4. Komentáře k vybraným nejčastějším problémům současné praxe (základní činnosti jednotlivých sociálních služeb, oblast příspěvku na péči, smluvní ujednání v souladu s ochranou osobních údajů a další).
   Dotazy a výměna zkušeností z praxe, závěrečná diskuze

 

Účastníci semináře obdrží  osvědčení s akreditací MPSV ČR/SP,VP,PP

 Úředníkům ÚSC  vystavíme  i druhé osvědčení s akreditací MV ČR.

V ceně je občerstvení vč. oběda a textový materiál.Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies