Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

Aktuální a chystané novely živnostenského zákona 2022

Živnostenské právo - aktuality a praxe


Variabilní symbol: 122038
Datum konání: úterý 13.09.2022
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Středisko volného času, Ostrčilova 19, Ostrava, Více info
Lektoři: Ing. Milada Hrabánková
Cena: 1 990,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR .... AK/PV-43/2010
Akci zajišťuje: středisko Ostrava - tel.: 599 526 472, 773 309 906, 773 309 907; email: ostrava@vcmorava.cz


 

Živnostenské právo - aktuality a praxe

se zaměřením na

Aktuální a chystané novely živnostenského zákona 2022  

 

Cílem semináře je 

 • seznámit účastníky s aktuálním vývojem živnostenského práva ve světle aktuálních novel živnostenského zákona a právních předpisů vztahujících se k registrační i kontrolní činnosti živnostenských úřadů
 • zdůraznit a vysvětlit problematické ustanovení živnostenského zákona a jejich a aplikaci v praxi živnostenských úřadů

 

Školení je určeno 

 • pracovníkům obecních živnostenských úřadů
 • pracovníkům krajských živnostenských úřadů

 

Obsah:

 1. Aktuální novely živnostenského zákona provedené
  •    zákonem č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování),
  •    zákonem č. 527/2020 Sb., změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a dalších zákonů,
  •    zákonem č. 270/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona  o občanských průkazech ,
  •    zákonem č. 540/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní ,
  •    zákonem č. 362/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), 
  •    dalšími aktuálními novelami živnostenského zákona.
 2. Silniční motorová doprava v praxi živnostenských úřadů po novele provedené vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk č. 58 – změny v definici velkých vozidel v nákladní dopravě a stanovení požadavků na finanční způsobilost, dobrou pověst a odbornou způsobilost pro provozovatele silniční motorové dopravy nákladní mezinárodní vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými  k přepravě zvířat nebo věcí. 
 3. Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu ve znění pozdějších předpisů v praxi živnostenských úřadů – provozování cestovní kanceláře a cestovní agentury, průvodcovské činnosti a online zprostředkování cestovních služeb – kontrolní činnost živnostenských úřadů. 
 4. Aktuální problémy v aplikaci živnostenského práva
  •    všeobecné podmínky provozování živnosti,
  •    překážky provozování živnosti,
  •    posuzování odborné způsobilosti včetně odborné praxe.
 5. Očekávané změny živnostenského zákona – výhled
  •    vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků – sněmovní tisk 139 
  •    další aktuální novely živnostenského zákona
 6. Diskuse

  

 Účastníci obdrží v závěru semináře OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MV ČR.

 

 

V ceně je chutné občerstvení, káva, teplé a studené nápoje a textový materiál pro každého účastníka.

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektorka si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz -> „Dotaz k semináři 122038"
a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

Lektorka školení - Ing. Milada Hrabánková  - odbornice s dlouholetou praxí, lektorka a zkušební komisařka ZOZ - Správa živnostenského podnikání.

Stejný seminář můžete navštívit také v Olomouci-  více info zde.    

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies