Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

Aktuální a očekávané novely živnostenského zákona

Živnostenské právo - aktuality a praxe


Variabilní symbol: 222131
Datum konání: čtvrtek 15.09.2022
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Sál ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha, Více info
Lektoři: Ing. Milada Hrabánková
Cena: 1 890,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR . AK/PV-43/2010
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


ílem semináře je seznámit Vás přehledně s posledními novelami živnostenského zákona a právních předpisů vztahujících se k registrační i kontrolní činnosti živnostenských úřadů a s jejich dopady do praxe. Přednášející se dále zaměří na problematická ustanovení živnostenského zákona a seznámí Vás s výhledem dalších očekávaných změn a jejich aplikací v praxi živnostenských úřadů.

 

 

Seminář je určen především pracovníkům živnostenských úřadů.

 


 

OBSAH:

 1. Aktuální novely živnostenského zákona provedené
  •    zákonem č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování),
  •    zákonem č. 527/2020 Sb., změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a dalších zákonů,
  •    zákonem č. 270/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona  o občanských průkazech ,
  •    zákonem č. 540/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní ,
  •    zákonem č. 362/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), 
  •    dalšími aktuálními novelami živnostenského zákona.
 2. Silniční motorová doprava v praxi živnostenských úřadů po novele provedené vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - sněmovní tisk č. 58 – změny v definici velkých vozidel v nákladní dopravě a stanovení požadavků na finanční způsobilost, dobrou pověst a odbornou způsobilost pro provozovatele silniční motorové dopravy nákladní mezinárodní vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými  k přepravě zvířat nebo věcí. 
 3. Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu ve znění pozdějších předpisů v praxi živnostenských úřadů – provozování cestovní kanceláře a cestovní agentury, průvodcovské činnosti a online zprostředkování cestovních služeb – kontrolní činnost živnostenských úřadů. 
 4. Aktuální problémy v aplikaci živnostenského práva
  •    všeobecné podmínky provozování živnosti,
  •    překážky provozování živnosti,
  •    posuzování odborné způsobilosti včetně odborné praxe.
 5. Očekávané změny živnostenského zákona – výhled
  •    vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků – sněmovní tisk 139 
  •    další aktuální novely živnostenského zákona
 6. Diskuse a odpovědi na dotazy z praxe účastníků.

 Účastníci obdrží osvědčení. Úředníci ÚSC s akreditací MV ČR.

V ceně zahrnuto občerstvení a materiál poskytnutý přednášející.

 


Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?


Můžete nám jej zaslat předem na brno@vcmorava.cz a lektorka si připraví na seminář odpověď. Do předmětu prosím uveďte Dotaz k semináři 222131


 


Přednáší:  Ing. Milada Hrabánková specialistka na oblast živnostenského práva, dlouhodobě MPO ČR,  zkušební komisařka ZOZ Správa živnostenského podnikání.

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies