Nabídka seminářů

Datum Název Lektor Místo
18.6.2024
Úterý
Zákon o obcích a jeho aplikace
Zákon o obcích a veřejná správa – podpora k ZOZ
JUDr. Eva Zlámalová
Praha
18.6.2024
Úterý
Zákon o obcích a jeho aplikace (online)
Zákon o obcích a veřejná správa – podpora k ZOZ
JUDr. Eva Zlámalová
ONLINE
18.6.2024
Úterý
Efektivní zvládání konfliktů - základní strategie
všem v častém styku s klienty
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš Ph.D.
Brno
18.6.2024
Úterý
Digitální stát - právo na digitální služby
Portál občana v praktických ukázkách a souvislostech
PhDr. Mgr. Marek Hejduk LL. M. et LL. M., MB
Ostrava
18.6.2024
Úterý
Digitální stát - právo na digitální služby (online)
Portál občana v praktických ukázkách a souvislostech
PhDr. Mgr. Marek Hejduk LL. M. et LL. M., MB
ONLINE
20.6.2024
Čtvrtek
Občanský zákoník
Jak uzavírat smlouvy, krok po kroku - pro neprávníky
JUDr. Miroslav Kubánek
Ostrava
20.6.2024
Čtvrtek
Přestupky - aktuality a praxe (online)
Projednávání přestupku – ústní jednání, dokazování, rozhodovací proces
Mgr. Dominika Lasáková
ONLINE
21.6.2024
Pátek
Občanský zákoník (online)
Jak uzavírat smlouvy, krok po kroku - pro neprávníky
JUDr. Miroslav Kubánek
ONLINE
21.6.2024
Pátek
Občanský zákoník
Jak uzavírat smlouvy, krok po kroku - pro neprávníky
JUDr. Miroslav Kubánek
Olomouc
10.9.2024
Úterý
Hmotná nouze - aktuality a praxe
Novelizace zákona o pomoci v hmotné nouzi a další změny 2024
PhDr. Roman Mašek
Brno
10.9.2024
Úterý
Obec a ochrana ŽP
Zákon o ochraně přírody a krajiny – novely (nejen) v souvislosti s JES a novým stavebním zákonem
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková Ph.D.
Praha
10.9.2024
Úterý
Obec a ochrana ŽP (online)
Zákon o ochraně přírody a krajiny – novely (nejen) v souvislosti s JES a novým stavebním zákonem
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková Ph.D.
ONLINE
12.9.2024
Čtvrtek
Správní řád - aktuality a praxe
Správní řád – podpora k ZOZ (obecná část)
JUDr. Eva Zlámalová
Praha
12.9.2024
Čtvrtek
Obce a obřady
Obřady zákonné, oblíbené a žádané, příprava projevu
Zdeňka Stránská
Praha
12.9.2024
Čtvrtek
Obce a obřady (online)
Obřady zákonné, oblíbené a žádané, příprava projevu
Zdeňka Stránská
ONLINE
12.9.2024
Čtvrtek
Spisová služba v aktualitách a praxi
Povinnosti z novely vyhlášky o spisové službě v praxi a správné vedení spisové služby pro obce a příspěvkové organizace
PhDr. Irena Hajzlerová
Olomouc
12.9.2024
Čtvrtek
Vyhlášky a nařízení obcí, Sbírka předpisů ÚSC
Proces tvorby a vydání vyhlášek a jejich zveřejňování - aktuality 2024
PhDr. Alice Urbánková
Ostrava
12.9.2024
Čtvrtek
Vyhlášky a nařízení obcí, Sbírka předpisů ÚSC (online)
Proces tvorby a vydání vyhlášek a jejich zveřejňování - aktuality 2024
PhDr. Alice Urbánková
ONLINE
13.9.2024
Pátek
Spisová služba v aktualitách a praxi
Povinnosti z novely vyhlášky o spisové službě v praxi a správné vedení spisové služby pro obce a příspěvkové organizace
PhDr. Irena Hajzlerová
Ostrava
13.9.2024
Pátek
Spisová služba v aktualitách a praxi (online)
Povinnosti z novely vyhlášky o spisové službě v praxi a správné vedení spisové služby pro obce a příspěvkové organizace
PhDr. Irena Hajzlerová
ONLINE
17.9.2024
Úterý
Stavební právo - aktuální změny a praxe
Nový stavební zákon – povolování stavebních a nestavebních záměrů podle nové právní úpravy
JUDr. Miluška Jarošová
Ostrava
24.9.2024
Úterý
Stavební právo - aktuální změny a praxe
Nový stavební zákon – povolování stavebních a nestavebních záměrů podle nové právní úpravy
JUDr. Miluška Jarošová
Olomouc
24.9.2024
Úterý
Správní řád - aktuality a praxe
Správní řád – podpora k ZOZ (obecná část)
JUDr. Eva Zlámalová
Brno
26.9.2024
Čtvrtek
Zákon o obcích a jeho aplikace (online)
Zákon o obcích a veřejná správa – podpora přípravy k ZOZ
JUDr. Eva Zlámalová
ONLINE
26.9.2024
Čtvrtek
Efektivní zvládání konfliktů - základní strategie
Oblíbený seminář s PhDr. Jeronýmem Klimešem
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš Ph.D.
Ostrava
26.9.2024
Čtvrtek
Obec a ochrana ŽP
JES a změny zákonů na úseku životního prostředí
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková Ph.D.
Brno
27.9.2024
Pátek
Zákon o obcích a jeho aplikace
Zákon o obcích a veřejná správa – podpora přípravy k ZOZ
JUDr. Eva Zlámalová
Ostrava
27.9.2024
Pátek
Dítě a poruchy rodinného prostředí - úvod do problematiky
Řešení problémových situací z praxe
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš Ph.D.
Olomouc
8.10.2024
Úterý
Vedení obecní kroniky a prezentace obce (online)
Vedení obecní kroniky tradičně i s využitím PC a internetu
Alena Budíková
ONLINE
8.10.2024
Úterý
Prezentace obce
Vedení obecní kroniky tradičně i s využitím PC a internetu
Alena Budíková
Ostrava
10.10.2024
Čtvrtek
Matriky - aktuality a praxe
Správné postupy pro praxi včetně registrovaného partnerství
Zdeňka Stránská
Olomouc
11.10.2024
Pátek
Matriky - aktuality a praxe
Správné postupy pro praxi včetně registrovaného partnerství
Zdeňka Stránská
Ostrava
17.10.2024
Čtvrtek
Správní řád - aktuality a praxe
Podpora přípravy k ZOZ - Správní řád
JUDr. Eva Zlámalová
Olomouc
18.10.2024
Pátek
Správní řád - aktuality a praxe
Podpora přípravy k ZOZ - Správní řád
JUDr. Eva Zlámalová
Ostrava
22.10.2024
Úterý
Občanské průkazy a cestovní doklady (online)
eDoklady v praxi úředníka
PhDr. Mgr. Marek Hejduk LL. M. et LL. M., MB
ONLINE
22.10.2024
Úterý
Občanské průkazy a cestovní doklady
eDoklady v praxi úředníka
PhDr. Mgr. Marek Hejduk LL. M. et LL. M., MB
Ostrava
8.11.2024
Pátek
Cestovní náhrady
Aktuální novinky r. 2024 a jejich aplikace v praxi
Ing. Hana Juráňová
Ostrava
8.11.2024
Pátek
Cestovní náhrady (online)
Aktuální novinky r. 2024 a jejich aplikace v praxi
Ing. Hana Juráňová
ONLINE
6.12.2024
Pátek
Rodinné právo - aktuality a praxe
Judikáty a praxe 2024 a novela rodinného práva 2025
JUDr. Renáta Šínová Ph.D.
Ostrava
6.12.2024
Pátek
Rodinné právo - aktuality a praxe (online)
Judikáty a praxe 2024 a novela rodinného práva 2025
JUDr. Renáta Šínová Ph.D.
ONLINE