Nabídka seminářů

Datum Název Lektor Místo
17.9.2024
Úterý
Stavební právo - aktuální změny a praxe
Nový stavební zákon – povolování stavebních a nestavebních záměrů podle nové právní úpravy
JUDr. Miluška Jarošová
Ostrava
24.9.2024
Úterý
Stavební právo - aktuální změny a praxe
Nový stavební zákon – povolování stavebních a nestavebních záměrů podle nové právní úpravy
JUDr. Miluška Jarošová
Olomouc
24.9.2024
Úterý
Správní řád - aktuality a praxe
Správní řád – podpora k ZOZ (obecná část)
JUDr. Eva Zlámalová
Brno
26.9.2024
Čtvrtek
Zákon o obcích a jeho aplikace (online)
Zákon o obcích a veřejná správa – podpora přípravy k ZOZ
JUDr. Eva Zlámalová
ONLINE
26.9.2024
Čtvrtek
Efektivní zvládání konfliktů - základní strategie
Oblíbený seminář s PhDr. Jeronýmem Klimešem
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš Ph.D.
Ostrava
26.9.2024
Čtvrtek
Obec a ochrana ŽP
JES a změny zákonů na úseku životního prostředí
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková Ph.D.
Brno
27.9.2024
Pátek
Zákon o obcích a jeho aplikace
Zákon o obcích a veřejná správa – podpora přípravy k ZOZ
JUDr. Eva Zlámalová
Ostrava
27.9.2024
Pátek
Dítě a poruchy rodinného prostředí - úvod do problematiky
Řešení problémových situací z praxe
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš Ph.D.
Olomouc
8.10.2024
Úterý
Vedení obecní kroniky a prezentace obce (online)
Vedení obecní kroniky tradičně i s využitím PC a internetu
Alena Budíková
ONLINE
8.10.2024
Úterý
Prezentace obce
Vedení obecní kroniky tradičně i s využitím PC a internetu
Alena Budíková
Ostrava