O společnosti

Krátce z historie Vzdělávacího centra Morava 

Naše společnost - Vzdělávací centrum Morava, s.r.o. -   byla založena v létě roku 2009. Nebyla však na trhu vzdělávání žádným nováčkem. U jejího zrodu totiž stáli lidé s mnohaletou praxí ve vzdělávání dospělých se zaměřením na oblasti spojené s výkonem veřejné správy. Bylo tedy logické, že se Vzdělávací centrum Morava rovněž zaměří především na klientelu z veřejné správy.
 
Ještě v roce 2009 získalo VC Morava akreditace Ministerstva vnitra pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků a hned v následujícím roce pak akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí pro vzdělávání v sociálních službách.

Postupem času se okruh zákazníků rozšířil i na odbornou veřejnost v soukromém sektoru, protože v řadě školených témat se vzdělávací potřeby této skupiny překrývají s potřebami veřejné správy.

Vzdělávací centrum Morava je tvořeno dvěma středisky se sídly v Brně a v Ostravě. Ve svých počátcích společnost působila především na Moravě - v sídelních městech svých středisek. V současné době nabízí naše společnost své kurzy téměř po celé republice - především v Ostravě, Olomouci, Brně, Praze, Ústí nad Labem a Karlových Varech.

Naši pracovníci věnují průběžně pozornost dění v legislativě, aby při plánování vzdělávacích akcí včas reagovali na legislativní změny a zajistili tak pro naše zákazníky aktuální a pestrou nabídku vzdělávání.

Proto je Vzdělávací centrum Morava nejlepší volba pro celoživotní vzdělávání Vás i Vašich zaměstnanců.

Obchodní informace  

Jméno firmy - obchodní název:  Vzdělávací centrum Morava s.r.o.

Adresa sídla: Malinovského náměstí 603/4, 602 00 Brno  

Informace o subjektu: společnost je zapsána Krajským soudem v Ostravě - oddíl C, vložka 33750;  IČ: 28595432  DIČ: CZ28595432; jsme plátci DPH

Číslo účtu:  1672747339 / 0800  u České Spořitelny 

Jednatelé společnosti: Ing. Zdeněk Milata,  Mgr. Stanislava Režňáková  

Akreditace vzdělávací instituce: u MV ČR od 14.9.2009 pod číslem AK/I-33/2009. Řada našich vzdělávacích programů je akreditována také u MPSV.