Hmotná nouze - aktuality a praxe (online)

Novelizace zákona o pomoci v hmotné nouzi a další změny 2024

2 090 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 224031
11.6.2024
od 9:00 do 14:00
úterý

Přednáší: PhDr. Roman Mašek,
Akreditace: MPSV: A2023/A2023/0442-SP/PC/VP, MV: AK/PV-873/2021,

ONLINE, WEBINÁŘ,

Pořadatel: BRNO - tel.: +420 543 216 247, +420 773 309 909, +420 773 309 908; e-mail: brno@vcmorava.cz

Informace o semináři

Cílem semináře je přehledně vysvětlit všechny změny vyplývající z aktuální 

novelizace zákona o pomoci v hmotné nouzi a další důležité novinky. Jde především o:

započítávání příjmů

hodnocení možnosti zvýšení příjmu vlastním přičiněním

hodnocení možnosti zvýšení příjmu u nezletilých dětí

povinnosti peněžních ústavů vůči orgánu pomoci v hmotné nouzi

Věnovat se budeme také dávkám státní sociální podpory se zaměřením na změny v roce 2024 (příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek). Výklad bude doplněn ilustrativními příklady a odpověďmi na nejčastější dotazy spolu s doporučením pro jejich řešení v praxi.

 Školení je určeno pracovníkům odborů sociálních věcí obcí, měst a krajů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším poskytovatelům sociálních služeb. Všem dalším zájemcům o tuto problematiku.   

 


 

Obsah: 

  1. Právní úprava životního a existenčního minima.
  2. Dávky pomoci v hmotné nouzi se zřetelem k aktuálním změnámv posledním období – úprava posuzování příjmů, rozhodné období u MOP, definice „jiné události“, nezbytný jednorázový výdaj a jistota (kauce), úprava řízení o dávkách (místní příslušnost, podání a jiné úkony atd.). Pro rok 2024 – započítávání příjmů, hodnocení možnosti zvýšení příjmu vlastním přičiněním, hodnocení možnosti zvýšení příjmu u nezletilých dětí a povinnosti peněžních ústavů vůči orgánu pomoci v hmotné nouzi. Vysvětlení důležitých pojmů a poznatky z aktuální praxe.
  3. Změny v ostatních NSD – státní sociální podpora (příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek).
  4. Ilustrativní příklady, časté dotazy k tématu a doporučení pro jejich řešení v praxi.

 

  

Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MPSV ČR.

Úředníci ÚSC i druhé osvědčení s akreditací MV ČR.

V ceně zahrnut materiál.

 

Lektor semináře

PhDr. Roman Mašek

Zkušený  a účastníky výborně hodnocený přednášející z praxe. Zkušební komisař ZOZ - odbornost Sociální služby.

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.

 

Dále pro Vás chystáme

Hmotná nouze - aktuality a praxe

Novelizace zákona o pomoci v hmotné nouzi a další změny 2024

10.9.2024 Úterý
PhDr. Roman Mašek
Brno
Více informací