Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

K aktuální situaci - čtěte - Důležitou informaci


Matriky aktuality a praxe

Matriky - zákon o matrikách, jméno a příjmení, aktuality


Variabilní symbol: 220103
Datum konání: úterý 08.09.2020
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Sál ČVTS, Novotného lávka 5, Praha, Více info
Lektoři: Zdeňka Stránská
Cena: 1 790,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


Cílem semináře je seznámení s aktuální problematikou na úseku matrik, výklad  přednášející bude zaměřen na zákon o matrikách, jméno a příjmení. Součástí výkladu bude i seznámení aktualitami na úseku matrik ke dni konání semináře vč. informace k novele zákona o matrikách vč. nejdůležitějších navrhovaných změn s dopadem do matriční praxe.

  Školení je určeno vedoucím a pracovníkům matrik na obcích, městech i krajích a také těm, kdo se připravují na matriční zkoušku.

 

 


OBSAH:

 

1. Úvod do problematiky matrik

 • historie a vývoj matričních agend, přehled právních předpisů

2. Zákon o matrikách

 • pojmy, působnost,
 • vedení matrik,
 • podklady pro provádění matričních zápisů,
 • uzavření zápisu z matriční knihy,
 • sbírky listin,
 • nahlížení do matričních knih a sbírek listin,
 • dodatečné záznamy a změny,
 • opravy,
 • oznamovací povinnost

3. Zákon o matrikách – jméno a příjmení

 • užívání jména a příjmení,
 • změna jména a příjmení,
 • prohlášení ve vztahu k jménu a příjmení,
 • správní poplatky

4. Aktuální informace k novele zákona o matrikách nejdůležitější navrhované změny

 • lhůty pro kontroly prováděné krajskými úřady, prokazování totožnosti
 • znalecké posudky a další doklady, které budou ukládány do sbírky listin
 • úprava nahlížení do sbírek listin a druhopisů matričních knih
 • povolení uzavřít registrované partnerství i mimo správní obvod a stanovený čas
 • určování otcovství včetně „trojdohody“ činěné před matričním úřadem
 • specifikace zápisu změny pohlaví, která nastala v cizině
 • příjmení dítěte narozeného mimo manželství – dohoda o jeho příjmení
 • upřesňující zákonné podmínky pro zápis jména a příjmení atd.
 • diskuse, odpovědi na dotazy

 


Přednáší:  Zdeňka Stránská, zkušená přednášející výborně hodnocená posluchači, dlouhodobě  krajský úřad odd. matrik, nyní také MV ČR.Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies