Obec a pozemní komunikace

Nejčastější situace v praxi správce pozemních komunikací a další

2 290 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 124050
16.5.2024
od 9:00 do 14:10
čtvrtek

Přednáší: JUDr. Barbora Košinárová Ph.D.,
Akreditace: AK/PV-295/2009,

Ostrava, DK Akord, Náměstí SNP 1

Pořadatel: OSTRAVA - tel.: +420 599 526 472, +420 734 746 068; e-mail: ostrava@vcmorava.cz

Informace o semináři

Obec a pozemní komunikace 

se zaměřením na

Nejčastější situace v praxi správce pozemních komunikací, správní řízení a aktuální legislativu a judikaturu

 

Školení je určeno:

 

             úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC, kteří mají v gesci agendu pozemních komunikací

             silničním správním úřadům

             správcům pozemních komunikací

             všem dalším zájemcům, kteří ve své praxi řeší problematiku pozemních komunikací

 

Stručný obsah semináře: 

 

·        vedení správních řízení a jiných postupů na úseku pozemních komunikací (první stupeň i odvolání

·        řešení sporných případů (výkon působnosti silničního správního úřadu vs. vlastník/správce pozemní komunikace)

·        výkon metodického vedení vůči podřízeným správním úřadům

·        aktuální odborná literatura a judikatura v oblasti pozemních komunikací

·        seminář je zaměřen na řešení praktických situací a využívá poznatků z reálné praxe:

o   účelové komunikace

o   správní řízení na úseku účelových komunikací – jak postupovat a jak se vyhnout procesním pochybením?

o   připojování pozemních komunikací

o   evidence pozemních komunikací

o   příslušenství pozemních komunikací

o   silniční vegetace

o   údržba komunikací

o   uzavírky a objížďky

o   zvláštní užívání

o   autovraky

o   pevné překážky

o   a další…

·        bohatý prostor pro Vaše dotazy.

 

 

Stejný seminář můžete navštívit také jako prezenční seminář v Olomouci 23.5.2024 - více info zde.   Nebo jako online webinář dne 23.5.2024 - více info zde.

 

 

Obsah semináře: 

 

1.                  působnost silničního správního úřadu

2.                  účelové komunikace

3.                  součásti a příslušenství pozemních komunikací

4.                  zařazování a připojování

5.                  údržba pozemních komunikací

6.                  silniční vegetace

7.                  odstraňování vozidel a vraků

8.                  nařízení obce o zpoplatněném parkování vozidel

9.                  zvláštní užívání

10.              uzavírky a objížďky

11.              pevné překážky na pozemních komunikacích

12.              provozní režim a rušení železničních přejezdů

 

 

Lektor semináře:

 

JUDr. Barbora Košinárová, Ph.D. lektorka je právničkou Ředitelství silnic a dálnic ČR a odbornou asistentkou Katedry práva, Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava. Je autorkou komentáře k zákonu o pozemních komunikacích a dalších publikací.

 

 

Organizační informace k semináři:

 

Účastníci obdrží po semináři elektronický dokument OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MV ČR.

 

V ceně je ranní občerstvení, dobrý oběd a textový materiál pro každého účastníka. 

 

Místo konání je vybaveno dostatkem bezplatných parkovacích míst a dobrou dostupností autem i MHD. Informace o místě konání - více info zde. 

 

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektorka si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz ---> „Dotaz k semináři 124050"
a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

Časový program semináře:

 

  8:30 -   9:00          Prezence a ranní občerstvení

  9:00 - 10:30          Zahájení a 1. blok výkladu

10:30 - 10:40          Přestávka krátká

10:40 - 12:10          2. blok výkladu

12:10 - 12:40          Přestávka na chutný oběd

12:40 - 14:10          3. blok výkladu

14:10                       Ukončení, zpětná vazba, osvědčení 

Lektor semináře

JUDr. Barbora Košinárová Ph.D.

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.