Prezentace obce

Vedení obecní kroniky tradičně i s využitím PC a internetu

2 090 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 124077
8.10.2024
od 9:00 do 14:10
úterý

Přednáší: Alena Budíková,
Akreditace: AK/PV-623/2013,

Ostrava, DK Akord, Náměstí SNP 1

Pořadatel: OSTRAVA - tel.: +420 599 526 472, +420 734 746 068; e-mail: ostrava@vcmorava.cz

Informace o semináři

Seminář je určen: 

především obecním kronikářůmstarostům, místostarostům, zastupitelům a ostatním  pracovníkům obcí, které zajímá problematika kronikářské práce a prezentace obce.

Cíl semináře:

snahou zkušené přednášející a kronikářky města je seznámit Vás přehledně s vedením obecní kroniky tradičně, ale i s využitím PC a internetu, vše s ohledem na související legislativu.

Obsah :

  • Úvod do problematiky kronikářské práce 
  • Legislativa - stručný přehled právních předpisů vztahujících se ke kronikářské práci, zejména Zákon o kronikách obcí 132/2006 Sb.  a navazující právní předpisy
  • Využití PC a internetu v kronikářské práci
  • Pohled do historie (ukázky, písmo, knihtisk)
  •  Kronikářská identita (kronikář versus obec a občané)
  •  Příloha kroniky
  •  Diskuse a odpovědi na otázky.

 Lektor semináře: 

 Alena Budíková zkušená přednášející, dlouholetá matrikářka a kronikářka města, …

 

Lektor semináře

Alena Budíková

Zkušená přednášející, dlouholetá matrikářka a kronikářka města.

Organizační informace

V ceně je ranní občerstvení, dobrý oběd a textový materiál pro každého účastníka. 

Místo konání je vybaveno dostatkem bezplatných parkovacích míst a dobrou dostupností autem i MHD. Informace o místě konání - více info zde. 

Máte konkrétní DOTAZ K SEMINÁŘI k této problematice? Můžete nám jej zaslat prostřednictvím formuláře dole na stránce předem a lektor/ka si připraví na seminář odpověď. Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

Časový program semináře:

  8:30 -   9:00          Prezence a ranní občerstvení

  9:00 - 10:30          Zahájení a 1. blok výkladu

10:30 - 10:40          Přestávka krátká

10:40 - 12:10          2. blok výkladu

12:10 - 12:40          Přestávka na chutný oběd

12:40 - 14:10          3. blok výkladu

14:10                       Ukončení, zpětná vazba, osvědčení 

 

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.

 

Dále pro Vás chystáme

Vedení obecní kroniky a prezentace obce (online)

Vedení obecní kroniky tradičně i s využitím PC a internetu

8.10.2024 Úterý
Alena Budíková
ONLINE
Více informací