Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

K aktuální situaci - čtěte - Důležitou informaci


Správní řízení v oblasti SPOD


Variabilní symbol: 220032
Datum konání: čtvrtek 10.09.2020
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Dům kultury, Velká Hradební 1025/19, Ústí nad Labem, Více info
Lektoři: JUDr. Hynek Pečinka
Cena: 1 690,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR: AK/PV-344/2009 i MPSV ČR: A2018/0504-SP/VP
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz Cílem semináře je osvojit si základy vedení správního řízení a rozhodování na úseku sociálně-právní ochrany dětí (zejména rozhodování o povinnostech rodičů a osob odpovědných za výchovu, ukládání výchovných opatření a sankcí) a dále vedení řízení a rozhodování o přestupcích proti zákonu o sociálně-právní ochraně dětí. Součástí výkladu budou ilustrativní příklady postupů.

 Seminář je určen vedoucím odborů a úředníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí na obcích 3. typu a krajských úřadech, poskytovatelům sociálních služeb, zařízením pro děti poskytující okamžitou pomoc a dalším zájemcům působícím na úseku sociálně-právní ochrany dětí.


OBSAH:

 • Správní řízení na prvním stupni od zahájení po vydání rozhodnutí

  • správní orgány a účastníci řízení

  • postup správního orgánu v řízení

  • oprávnění účastníků

  • vydávání rozhodnutí, ukončování řízení

 • Rozhodovací činnost na úseku sociálně-právní ochraně dětí

  • rozhodování o povinnostech rodičů dítěte

  • rozhodování o výchovných opatřeních

  • rozhodování o úpravě práv a povinností osoby pečující

  • pořádkové pokuty

 • Projednávání přestupků proti zákonu o sociálně-právní ochraně dětí

  • skutkové podstaty přestupků

  • řízení o přestupcích

 • Ilustrativní příklady - průběžně v jednotlivých částech semináře.

 • Odpovědi na dotazy z praxe účastníků a společná diskuse


Účastníci obdrží OSVĚDČENÍ  s akreditací MPSV ČR.

Úředníkům ÚSC vystavíme i druhé osvědčení s akreditací MV ČR.

 

 


Přednáší:  JUDr. Hynek Pečinka  – zkušený přednášející z praxe sociálního odboru statutárního města Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies