Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

Správní řízení v oblasti SPOD


Variabilní symbol: 222136
Datum konání: úterý 27.09.2022
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Dům odborových služeb, Malinovského náměstí 4, Brno, Více info
Lektoři: JUDr. Hynek Pečinka LL.M.
Cena: 1 890,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR:AK/PV-74/2022 a MPSV ČR: A2018/0504-SP/VP
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


Cílem semináře je osvojit si základy vedení správního řízení a rozhodování na úseku sociálně-právní ochrany dětí (zejména rozhodování o povinnostech rodičů a osob odpovědných za výchovu, ukládání výchovných opatření a sankcí). Přednášející zohledňuje první zkušenosti  se změnami související s novelou zákona o SPOD č. 363/2021 Sb. Součástí výkladu budou ilustrativní příklady  včetně prezentace vzorů správných procesních postupů.

  Seminář je určen vedoucím odborů a úředníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí na obcích 3. typu a krajských úřadech, poskytovatelům sociálních služeb, zařízením pro děti poskytující okamžitou pomoc a dalším zájemcům působícím na úseku sociálně-právní ochrany dětí.

 


OBSAH:

 

1.    Správní řízení na prvním stupni od zahájení po vydání rozhodnutí

– správní orgány a účastníci řízení

– postup správního orgánu v řízení

– oprávnění účastníků

– vydávání rozhodnutí, ukončování řízení

2.   Rozhodovací činnost na úseku sociálně-právní ochraně dětí

– rozhodování o povinnostech rodičů dítěte

– rozhodování o výchovných opatřeních

– vydávání vyjádření – pěstounská péče (nárok na dávky, dohody)

– vydávání souhlasu – pobyt dítěte ve ZDVOP, DOZP, DD3

– rozhodování o úpravě práv a povinností osoby pečující

– vydávání souhlasu - dohody o výkonu pěstounské péče

– pořádkové pokuty

   Ilustrativní příklady - průběžně v jednotlivých částech semináře.

 Odpovědi na dotazy z praxe účastníků.


Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MPSV ČR.
Úředníci ÚSC i druhé osvědčení s akreditací MV ČR.
V ceně zahrnuto občerstvení a materiál poskytnutý lektorem.

 Přednáší:  JUDr. Hynek Pečinka, zkušený přednášející z praxe sociálního odboru statutárního města, vynikající hodnocení od účastníků 

 


Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem na  brno@vcmorava.cz  a lektor si připraví na seminář odpověď. Do předmětu prosím uveďte:  DOTAZ K SEMINÁŘI 222136

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies